Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

brolijos baneriukas

 

 

Zemes ukio technikos brolija

Žuvininkystės sektoriui – paramos galimybė

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemones: „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Tai paskutinis paraiškų pagal šias programas rinkimas šiais metais, praneša NMA.

Paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkančios šios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus kriterijus. Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka minėtų taisyklių reikalavimus.

Paramos tikslas – žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.

Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).

Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 Eur. Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriami 702 577 eurai.

Paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas.

Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (50 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.

Didžiausia galima suma projektui yra 600 tūkst. eurų. Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 5 052 500 eurų.

 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Facebook komentarai