Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos – partneriai, ieškantys geriausių sprendimų

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Pirmajame tarpinstitucinės Žemės ūkio (ŽŪM) ir Aplinkos ministerijų darbo grupės susitikime pristatyta svarbiausia informacija dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) 2023–2027 m. Taip pat aptartas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano finansavimas, rengimo eiga ir pateikimo Europos Komisijai (EK) terminai.

ŽŪM atstovai pristatė galimas priemones, susijusias su biologinės įvairovės, ekosistemų, buveinių ir kraštovaizdžio išsaugojimu, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės bei valdymo reikalavimų nuostatas naujuoju laikotarpiu, dėl kurių dar tebevyksta Europos Sąjungos institucijų derybos. Aptartos ir EK rekomendacijos valstybėms narėms dėl BŽŪP strateginių planų, taip pat ir individualios su aplinkos apsaugos sritimi susijusios rekomendacijos Lietuvai.

BŽŪP strateginiai planai yra vienas pagrindinių BŽŪP reformos elementų. Remiantis kiekvienos ES valstybės narės situacijos ir poreikių analize, juose bus nustatyta, kaip kiekviena jų taikys BŽŪP priemones, siekdama įgyvendinti konkrečius BŽŪP tikslus ir prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo.

Tarpinstitucinė darbo grupė sukurta siekiant įgyvendinti žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir Aplinkos ministro Simono Gentvilo pasirašytą memorandumą. Juo siekiama stiprinti bendradarbiavimą agrarinės aplinkosaugos srityje.

Darbo grupės parengtą medžiagą Žemės ūkio ministerija panaudos rengdama strateginio plano priemonių aprašus. Darbo grupės veiklos rezultatai bus aptariami ir su socialiniais partneriais.

Facebook komentarai