Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Žemės ūkio bendrovės piktinasi mokesčių reformatorių užmojais

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, birželio 19 d.) Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (LŽŪBA) įsitikinusi, kad Finansų ministerijos siūlymai naikinti mokesčių lengvatas žemdirbiams yra kiršinantys stambius ir smulkius ūkius, neatsižvelgiama į skurdo augimą kaimuose, menkstančią gyvulininkystę, sudėtingesnes veiklos sąlygas lyginant su kitais ekonomikos sektoriais. „Stebina dokumento rengėjų požiūris į dabartinę Lietuvos žemės ūkio ir kaimo visumą ir deklaruojamus siekius suvienodinti kai kuriuos mokesčius su kitais ūkio sektoriais. Tai daroma tarytum nežinant, kad žemdirbiams jie nustatyti vadovaujantis ne vien elementaria ūkine logika – jų veikla labai priklauso nuo gamtos, bet ir siekiant sumažinti kasdieninių prekių – maisto produktų kainas“, – rašoma LŽŪBA prezidiuo išplatintame pasiūlyme dėl mokesčių reformos. LŽŪBA teigia su nerimu primenanti, kad šiandien Lietuvoje žemiau skurdo ribos gyvena 22 proc. (apie 640 tūkst.) gyventojų, o kaime net 30,6 proc. Skurdo rizikos lygis kaime auga labiausiai – 2015 m. jis padidėjo 5 proc. lyginant su ankstesniais metais. „Ypač stebina pastangos dirbtinai supriešinti smulkius ir stambius ūkius“, – rašoma pasiūlyme. LŽŪBA teigimu, traukiasi gyvulininkystės, nuo pat pirmųjų įstojimo į ES dienų pareikalavusios milžiniškų investicijų į pastatus, įrangą, mėšlo tvarkymo technologijas, dalis bendrojoje produkcijoje. „Apsirūpinimas kiauliena nebesiekia 50 proc., trūkstamą dalį importuojant iš užsienio, ko niekuomet Lietuvoje nebuvo. Bet būtent gyvulininkystė užtikrina ne tik skaitlingas darbo vietas kaime, įgalina padidinti vieno hektaro naudmenų sukuriamą pridėtinę vertę, bet ir leidžia taikyti tvarius ir draugiškus aplinkai mišraus ūkininkavimo metodus, ko niekaip nesupranta Aplinkos ministerija“, – pastebima rašte. Asociacija pripažįsta, kad žemdirbių pajamų iš žemės ūkio veiklos apmokestinimo sistemoje yra taisytinų vietų: tarp jų - gyventojų pajamų mokesčio ir pelno mokesčio sutapatinimas atskiroms ūkių kategorijoms, žemės ūkio paskirties žemės mokesčio nustatymas ne nuo jos našumo balo, o nuo vertės rinkoje ir kt. Asociacijos prezidiumas, primindamas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos programos nuostatų rinkimines-programines nuostatas, teigia ir primygtinai prašo:
  1. Taikyti specialų 5 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą ūkio subjektams, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro 50 ir daugiau procentų, bei kaimuose ir miesteliuose įregistruotoms ir ten veikiančioms įmonėms, perdirbančioms vietinę žemės ūkio produkciją.
  2. Papildomai mažinti pelno mokestį kaimo regiono įmonėms - po 0,2 procentinius punktus už kiekvieną vidutinį metinį įmonėje dirbantį darbuotoją, bet ne daugiau kaip 5 proc.
  3. Neapmokestinti žemės ūkio veikloje naudojamo nekilnojamo turto, kadangi žemės ūkis yra specifinė veiklos „po atviru dangum“ sritis ir jame naudojamas nekilnojamas turtas dėl darbo specifikos negali būti pilnai panaudojamas ištisus metus, be to, didelė jo dalis skiriama neproduktyvioms, viešosioms gėrybėms teikti, už kurias neatlygina rinka. Pvz., aplinkosaugos reikalavimams vykdyti.
  4. Žemės mokestis turi būti skaičiuojamas ne pagal žemės vidutinę rinkos vertę, o pagal žemės našumo balą ir naudojamas melioracijos įrenginių tvarkymui.
  5. Žemės įsigijimui padarytos išlaidos turi būti įtrauktos į išlaidas, mažinančias apmokestinamąjį pelną.
  6. Žemės ūkio subjektai (juridiniai ir fiziniai asmenys), mokantys didesnį darbo užmokestį nei vidutinis, statistinis metinis darbo užmokestis žemės ūkio veiklos srityje, turėtų gauti papildomas pelno ar kitų mokesčių lengvatas – sumažintas po 0,2 proc. už kiekvieną vidutinį metinį įmonėje dirbantį darbuotoją.
  7. Kadangi žemės ūkio veiklos subjektai dyzelinį kurą naudoja išskirtinai tik lauko darbams nudirbti pagal nustatytas jo sunaudojimo normas Asociacija kategoriškai nepritaria akcizo dyzelinui didinimui. Anksčiau nustatytam 21 eurų už dyzelino toną aplinkosauginiam mokesčiui neprieštaraujame.
  8. Bet kokie mokesčiai, atskaitymai, kitos prievolės ir reikalavimai, reglamentuojantys ūkininkavimo sąlygas, negali būti skirtingi ar diskriminaciniai, taikomi priklausomai nuo žemės ūkio subjektų pasirinktos ūkininkavimo formos.
Agroeta, LŽŪBA
Facebook komentarai