Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

VTEK: Žemės ūkio vedėja šiurkščiai pažeidė įstatymą

Autorius: Agroeta
Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušrai Tamošiūnienėi – VTEK kirtis. Asociatyvi nuotr.
Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušrai Tamošiūnienėi – VTEK kirtis. Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pripažino, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą laiku nedeklaruodama interesų po paskyrimo į pareigas bei atstovaudama kaimo bendruomenei.

Įvertinti A. Tamošiūnienės elgesį beveik prieš metus paprašė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Jo pranešime buvo nurodoma, kad Žemės ūkio skyriaus vedėja A. Tamošiūnienė į pareigas paskirta 2018 m. gruodžio 3 d., bet šių duomenų nedeklaravo.

VTEK pateiktoje išvadoje nurodoma, kad A. Tamošiūnienės duomenys apie paskyrimą į Žemės ūkio vedėjos pareigas buvo deklaruoti 2019 m. vasario 26 dieną. Konstatuojama, kad tokiais savo veiksmais A. Tamošiūnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įpareigojančias valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis pateikti privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis VTEK nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Be to, Žemės ūkio skyriaus vedėja A. Tamošiūnienė Prienų rajono savivaldybės administracijoje 2018 m. gruodžio 19 d. ir 2019 m. liepos 8 d. atstovavo Pakuonio krašto bendruomenei, kas taip pat prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta, kad asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu šio įstatymo nuostatas, jeigu šio įstatymo nuostatos pažeistos pakartotinai per vienerius metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidęs šį įstatymą. Todėl VTEK padarė išvadą, kad A. Tamošiūnienė, nesilaikydama Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų dėl atstovavimo apribojimų, šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Pripažinusi A. Tamošiūnienę šiurkščiai pažeidus įstatymą, VTEK pasiūlė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti klausimą dėl tarnybinės nuobaudos jai skyrimo.

VTEK sprendimas nėra galutinis – jis gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotajam asmeniui dienos.

Facebook komentarai