Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Vilkas – pilkas ar plikas?

Autorius: Vytautas RIBIKAUSKAS
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Sparčiai augant vilkų populiacijai, tarp pilkių pradėjo plisti niežai. Taip ir buvo prognozuojama, ypač, po to, kai nuo niežų nupliko visi Petro Dabrišiaus Žvėrinčiaus aptvare laikyti pilkasermėgiai (V.Ribikauskas. „Netikę vilkiukų mokslai“, agroeta.lt, 2018-12-19).

Niežuoti vilkai Lazdijuose ir kitur

Dineta Babarskienė (agroeta.lt, 2021-02-22) rašo, kaip nuplikęs, niežuotas vilkas buvo sumedžiotas Lazdijų rajone. Plikasis vilkas bastėsi Aštriosios Kirsnos medžiotojų būrelio plotuose, vėliau atklydo ir į „Ąžuolyno“ medžiotojų būrelio plotus. Medžiotojo Vinco Juodeškos buvo sumedžiotas Trakiškės miške.

Niežuotų vilkų, pasak D. Babarskienės straipsnio komentatorių, pastebima ir kitose Lietuvos vietose. Tokie ligoti, nusilpę pilkiai sunkiau susiranda maisto, dažnai bastosi ir dienos metu (tai pastebėta ir Lazdijų rajone), ir gali kelti pavojų ne tik naminiams gyvūnams, bet ir žmonėms, nekalbant apie tai, kad toliau platina niežų užkratą.

Vilkų mylėtojams tinka, kad pilkių gausą reguliuotų ligos ir panašu, kad vilkų globėjai sulaukė, kada pilkas vilkas tampa pliku vilku.

Beje, kai kuriems iš vilkamylių tai, atrodo, priimtina. Medžiotojus apšaukę kruvinais žudikais, jie teigia, kad vilkų gausą geriau tereguliuoja ligos. Žurnale „Miškai“ viena vilkų globėja Gintarė Žalkauskaitė (G. Žalkauskaitė. „Leiskime pilkiui gyventi“,  Miškai, 2019 m. gruodis) rašė, kad „niežai reguliuoja plėšrūnų populiacijas: kai lapės ar vilkai ima gyventi tankiau, liga išplinta ir šių gyvūnų vėl sumažėja. Kodėl tai nepatinka medžiotojui?“.

Medžiotojams į šį klausimą atsakyti sunku. Kodėl? Todėl, kad tokie teiginiai parodo, kokia iš tikrųjų yra ta vilkų gynėjų meilė savo globotiniams. Nebent gerbiamai damai būtų galima pasiūlyti įlįsti į tokio žiemos speige, sniegynuose gaištančio žvėrelio kailį (koks ten kailis, kai nėra nė vieno plauko)... kadangi žmogus kailio neturi, tektų nusimesti visus rūbus, apsikrėsti niežų erkutėmis, kad besikasant būtų „linksmiau“ laukti galo ir žiemos šaltyje voliotis po sniego pusnis. Gera būtų? Panašu, kad straipsnio autorė nėra mačiusi tokių, nuo niežų nuplikusių ir sau vietos nerandančių žvėrelių, jei siūlo taip reguliuoti jų gausą. O man teko matyti ir lapių, ir mangutų, kurie dar turėjo po kelis plaukus ant uodegų, galvų ir kojų, ir visiškai plikų, gyvų ir nugaišusių žiemą ir vasarą. Vaizdai kraupūs...

Medžiojamos ir lapės

Dar vienas komentatorius Petras Adeikis, priekaištauja medžiotojams, kad nemedžiojamos lapės ir mangutai, o jie niežais užkrečia vilkus. Esą vilkai čia nė prie ko, kalta aplinka... Tačiau niežus vienodai gali platinti tiek lapės, tiek mangutai, tiek ir vilkai. Žinoma, lapių ir mangutų yra daugiau, tai ir sergančių niežais šių gyvūnų daugiau. Ir netiesa, kad lapės ir mangutai nemedžiojami. Yra nemažai medžiotojų klubų ir būrelių, kuriuose organizuojami lapių sumedžiojimo konkursai ir, kai kurie šauliai, sumedžioja įspūdingus ilgauodegių skaičius – per metus 50 ir daugiau.

Žinoma, aktyvesnei lapių medžioklei įtakos turi ir kailių rinkos nebūvimas. Šiuo atžvilgiu nėra vertingas ir vilko kailis. Tačiau tiek vilkai, tiek lapės yra medžiotojų konkurentai: vilkams reikia daugiau grobio, bet jų yra mažiau, o lapėms mažiau, bet jų yra nepalyginamai daugiau.

Vilkas – retesnis laimikis, todėl dalis medžiotojų jį nupyškinti nori labiau nei lapę, tačiau specialiai vilkams skirtų medžioklių organizuojama mažai, o toks efektyvus vilkų medžioklės būdas „su vėliavėlėmis“ – praktiškai visai išnykęs.

Medžiotojams vienodai svarbus ir medžioklės procesas, ir jos rezultatai. Jie šiuo atžvilgiu skiriasi nuo žvejų, kurie, nukankinę gyvūną, jį paleidžia į laisvę (žvejybos būdo „pagavai – paleisk“ vis didesnis įsigalėjimas) dažniausiai tik tam, kad žuvis vis tiek nugaištų...

Taigi, medžiojant valgomus gyvūnus, ypač kanopinius žvėris, tas rezultatas gerokai vertingesnis, nei medžiojant plėšriuosius žvėris. Juo labiau, kad, nušovus vilką, medžiotojui atsiranda visokių papildomų, absurdiškų pareigų.

Daug lapių sumedžiojama varymo medžioklėse, tačiau uždraudimas grankulkėmis šauti į visus kanopinius žvėris sumažins ilgauodegių sumedžiojimo skaičių šiose medžioklėse. Nepadėtų ir buvusio Aplinkos ministro K. Mažeikos propaguotos šaudyklos medžiotojų treniruotėms.

Viena – pataikyti į fanerinį šerną, atvira vieta skuodžiantį vienodu greičiu ir žinoma kryptimi, kai šaunama iš to paties atstumo ir antra, kai toks mažas žvėrelis, kaip lapė, šmėsteli per šaulių liniją, kai nusitaikyti trukdo tankus pomiškis, trako krūmai, aukšta žolė ir būtinybė pasirinkti tinkamą šūvio kryptį. Jei stovėdamas linijoje, viename vamzdyje laikysi kulka užtaisytą šovinį, o kitame šratais ar grankulkėmis, nenušausi nei smulkaus žvėrelio, nei stambesnio kanopinio žvėries...

O iš lygiavamzdžio šautuvo kulkomis pyškinti į stirniukus ir šerniukus, taip pat keistas užsiėmimas. Dėl šios priežasties jau šį sezoną ženkliai sumažėjo varymo medžioklių rezultatyvumas.

Vilkų gausa reguliuojama tik medžioklės sezono trukme

Nelimituoti vilkų medžioklės siūloma jau ne pirmą kartą (V.Ribikauskas, „Vilkų sumedžiojimo limitas 175: tai daug ar mažai?“, agroeta.lt, 2020-10-10), tačiau Aplinkos ministerijos pareigūnai bijo priimti tokį sprendimą, nepagrįstai teigdami, kad taip medžiojant per daug bus praretintos pilkių gretos.

Baiminamasi be reikalo: medžiotojai nesiverčia per galvas skubėdami kuo daugiau pilkių išpyškinti, o be to, ženkliai sumažinti plėšrūnų skaičių per nustatytą medžioklės terminą, tiesiog nebūtų įmanoma. Kai pilkasermėgių niekaip nesugebama nors kiek tiksliau suskaičiuoti, nelimituota jų medžioklė praktiškai yra vienintelė išeitis.

Reikia pripažinti, kad vilkų suskaičiuoti ir nenorima:

nederinami, įvairiais žvėrių apskaitų metodais gauti rezultatai su naminių gyvūnų pjovimo atvejais, žvėrių stebėjimų aprašymais žiniasklaidoje ir t.t.

Domėn imami tik tie gausos vertinimo momentai, kurie nustato kuo mažesnį vilkų skaičių. Taip skaičiuojant ir taip nustatinėjant sumedžiojimo limitus greitai vietoj pilko vilko turėsime pliką vilką...

Facebook komentarai

bas

a