Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Vėją įdarbins ir Kazlų Rūdos apylinkėse

Autorius: Milda JONKIENĖ
Kazlų Rūdos sav. ūkininkai, bendruomenių atstovai lankėsi Pagėgių sav., kur stovi 120 vėjo elektrinių ir sprendė, ar jas įsileisti į savo laukus. Ingos Kuzmarskienės nuotr.
Kazlų Rūdos sav. ūkininkai, bendruomenių atstovai lankėsi Pagėgių sav., kur stovi 120 vėjo elektrinių ir sprendė, ar jas įsileisti į savo laukus. Ingos Kuzmarskienės nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Keturiuose Kazlų Rūdos savivaldybės kaimuose, ūkininkų laukuose, planuojama per ateinančius porą metų pastatyti apie 20 vėjo elektrinių. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nariai jau aptarė vėjo elektrinių išdėstymo savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimą. 

Tik su bendruomenių pritarimu

Savivaldybės vadovai įsipareigojo išnagrinėti potencialiai tinkamas teritorijas vėjo elektrinių statybai ir suformuoti ilgalaikes vėjo elektrinių plėtros kryptis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Taip pat ketina numatyti galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti.

Rengiant planą ketinama rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo jėgainių teritorijų iki galimų pajungimo vietų, plėtoti inžinerinę ir susisiekimo sistemą, užtikrinant visuomenės poreikius bei numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, o taip pat suderinti savivaldybės, įmonių, gyventojų ir kitų asmenų ar jų grupių interesus.

Savivaldybės vadovai įsipareigojo iš anksto deklaruoti galimiems investuotojams, jog specialusis planas konkrečiose savivaldybės teritorijose nebus tvirtinamas, jeigu jie neturės ilgalaikių paramos sutarčių su vietos bendruomenėmis arba jeigu dauguma vietos gyventojų raštu prieštaraus jam.

Sėmėsi patirties

Planuojama, jog gyventojams naudos iš to bus – visas iš vėjo jėgainių investicijų surinktas nekilnojamojo turto mokestis bus skiriamas išimtinai savivaldybės biudžeto infrastruktūros programai, bendruomenės iš savivaldybės gaus bent 20 proc. nuo atliktos investicijos nekilnojamojo turto mokesčio.

Prieš keletą dienų Kazlų Rūdos sav. ūkininkai, vietos bendruomenių bei savivaldybės atstovai lankėsi Pagėgių sav., siekdami išgirsti apie šio krašto bendruomenių ir ūkininkų patirtį gyvenant vėjo jėgainių kaimynystėje. Kentrių, Lumpėnų ir kitų vietovių gyventojai suvalkiečiams buvo svetingi bei atviri, mielai pasidalino savo žiniomis ir negailėjo praktinių patarimų.

Pagėgių savivaldybėje šiuo metu sukasi beveik 120 vėjo jėgainių, investuotojai pasirengę statyti jų dar daugiau. Pasak pagėgiškių, kol kas tokių investicijų į savivaldybę ekonominė nauda yra – remiamos bendruomenės, pajamas gauna ūkininkai, savivaldybės iždą papildo mokesčiai už vėjo jėgainių eksploatavimą.

Merija – tik tarpininkė

„Ar sutiks savo laukuose mūsų ūkininkai statyti vėjo elektrines, lems jų apsisprendimas, nes savivaldybė tėra tik tarpininkas, kuris turi užtikrinti, kad savivaldybės gyventojų interesai nebūtų pažeisti ir pats projektas atneštų ne nuostolius, o naudą“, – tikino Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas Marius Žitkus.

Vėjo elektrines ketinama statyti Antanavo, Bagotosios, Būdos ir Jankų kaimiškosiose vietovėse, privačiuose sklypuose. Šių kaimų ūkininkai ir bendruomenių atstovai, susitikę su Pagėgių gyventojais, stengėsi kuo daugiau sužinoti informacijos, kaip praktiškai visa tai įgyvendinama, kokių problemų gali kilti šias elektrines eksploatuojant. Ūkininkai domėjosi privažiavimo keliais, elektrinių priežiūros ypatumais, sutarčių su verslininkais, kurie plečia tokių elektrinių tinklą Lietuvoje, patikimumu.

„Savivaldybė šiuo atveju stengiasi išlikti visiškai neutralioje pozicijoje, kad nebūtų siejama su kokiais nors verslo interesais. Tai bus tiesioginė verslo investicija, iš kurios ūkininkai gaus lėšas už žemės nuomą ar jos pardavimą, bendruomenės gaus atitinkamą investuotojų paramą jų infrastruktūros gerinimui, o savivaldybė gaus turto mokestį už elektros jėgaines ir tai svariai papildys savivaldybės biudžetą“, – aiškino privalumus M. Žitkus.  

Anot jo, Suvalkijos regione iki šiol buvo labai nedaug vėjo elektrinių, tačiau pastaruoju metu vis daugiau atsiranda vietovių, kuriose jos iškyla. Kazlų Rūdos savivaldybėje tai būtų vienos pirmųjų. Vietovės čia gana miškingos, tačiau mokslininkų skaičiavimu, vėjo turėtų užtekti, juolab, jog elektriniai vėjo malūnai bus statomi didesnio aukščio.

„Pagėgiuose jie yra apie 80-120 m aukščio, o Kazlų Rūdos apylinkėse būtų statomi apie 160 m aukščio. Pasirinktos teritorijos patenka į vėjo ruožą, kur numatoma, jog elektros energijos bus pagaminama tiek, kad šių vėjo elektrinių veikla investuotojams bus pelninga. Vietos gyventojai ir ūkininkai, kurių žemėse bus pastatytos vėjo jėgainės, asmeniškai jų gaminama elektra nesinaudos, nes ši iš karto keliaus į nacionalinį tinklą. Grąžą mūsų gyventojai gaus iš investitorių, kurie įsipareigos tose konkrečiose vietovėse prisidėti prie gyvenimo sąlygų gerinimo“, – tikino Kazlų Rūdos sav. vicemeras.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA