Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Valstybinė mokesčių inspekcija pradeda krovinių važtaraščių patikras: ką reikia žinoti žemės ūkio verslui?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Prof. dr. Astrida Miceikienė
Prof. dr. Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pranešė, kad netrukus prasidės nuolatinės krovinių važtaraščių patikros. Jų metu bus stabdomos krovinius vežančios transporto priemonės ir tikrinama ar tinkamai užpildyti vežamo krovinio važtaraščiai, ar visi reikalingi duomenys pateikti elektroninių važtaraščių sistemoje (i.VAZ). Tokias patikras atliks VMI darbuotojai, į patikras vykdami specialiai pažymėtais automobiliais.  

VMI privalomai teikiami važtaraščių, jeigu jie turi būti išrašyti, duomenys, esant visoms šioms sąlygoms:

kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;

krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo ir yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens.

Žemės ūkio produktų gabenimas turi savo ypatumų. Kai gabenamas krovinys – ūkininko ar žemės ūkio įmonės išauginti ir/ar išgauti žemės ūkio produktai, gabenami paties ūkininko ar žemės ūkio įmonės, ar įgalioto asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo ir/ar iš gavimo vietų, tai važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma. Ši išimtis netaikoma gabenant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų.

Vežėjui, pirkėjui ar kitam asmeniui, kurį ūkininkas ar žemės ūkio įmonė įpareigojo parengti važtaraštį, kurio pagrindu bus vykdomas jų išaugintų, ir/ar išgautų žemės ūkio produktų gabenimas iš šių produktų užauginimo ir/ar  išgavimo vietų – laukų, sodų, tvartų, avilių, šiltnamių, sandėlių ir kitų auginimo vietų, išskyrus perdirbimo vietas, i.VAZ duomenis teikti neprivaloma.

Jeigu ūkininkas ar žemės ūkio įmonė savo transportu gabena kitokius nei žemės ūkio produktus, pavyzdžiui medieną iš miško, informaciją i.VAZ sistemoje teikti privalo teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją i.VAZ teikti nereikia, jeigu:

krovinys gabenamas su kitu dokumentu (pvz., PVM sąskaita faktūra), kuris papildytas važtaraščio rekvizitais;

krovinio siuntėjas ir gavėjas sutampa

krovinys pakraunamas LR teritorijoje ir gabenamas į ES, ar kitą trečiąją šalį

krovinys yra importuojamas/įvežamas iš ES

kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 Ir pabaigai J. Gimberio žodžiai: Ką dar moka vyriausybė? Įvesti mokesčius. Ką dar? Įvesti mokesčius. Ką dar?Įvesti mokesčius. Ką dar? Įvesti… O išvesti moka? Ne, išvesti mokesčių nemoka. Tik iš proto. (J. Gimberis. Papashos testamentas).

Facebook komentarai