Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

dojusagro

Ūkininkų valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos: mitai ir realybė

Autorius: Agroeta
Ūkininkų valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos: mitai ir realybė
Ūkininkų valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos: mitai ir realybė
Printer Friendly, PDF & Email

Pastaruoju metu Lietuvoje netyla kalbos dėl ūkininkų valstybinio socialinio (VSD) ir sveikatos draudimo (PSD) įmokų ir išmokų pokyčių 2019 metais. Spaudoje pasirodo publikacijos ir nuomonės, kad labai padidėjo šių įmokų našta, kad mažų ūkių savininkams VSD ir PSD taps nepakeliama našta.

Šiandien komentare norėsiu išsklaidyti mitus ir patiekti realybę šioje srityje.

2019 m.  įvykdžius mokesčių ir socialinio draudimo reformą, VSD ir PSD įmokų skaičiavimo tvarka pasikeitė ir individualia veikla užsiimantiems asmenims. Ūkininkai taip pat laikomi individualia žemės ūkio veikla užsiimančiais asmenimis, todėl jiems taikomos šių asmenų apmokestinimo taisyklės. Tačiau ūkininkams yra ir išimčių.

Šiais metais ūkininkai VSD įmokų tikslais grupuojami į dvi kategorijas: deklaruojantys pajamas ir nedeklaruojantys pajamų.

Deklaruojantys pajamas ūkininkai turi mokėti VSD ir PSD įmokas nuo apmokestinamųjų pajamų, kurios apskaičiuojamos metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje ir yra skirtumas tarp visų ūkio pajamų (atėmus neapmokestinamąsias) ir leidžiamų atskaitymų (ūkio sąnaudų).

Nedeklaruojantys pajamas turi mokėti įmokas nuo minimalios mėnesinės algos.

Didžioji dalis ūkininkų Lietuvoje yra deklaruojantys pajamas. Ūkininkai deklaruoti metines pajamas neprivalo, jeigu jie nėra įregistruoti PVM mokėtojais ir neprivalo mokestiniu laikotarpiu registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais bei gavo ne didesnę nei 3000 Eur žemės ūkio veiklos pajamų sumą per mokestinį laikotarpį iš gyventojų ar iš šaltinio užsienio valstybėje.  Jeigu ūkininkai gavo pajamų iš Lietuvoje veikiančių juridinių asmenų, jie privalo deklaruoti pajamas.

Jeigu ūkininko ūkio dydis yra iki 4 EDV, jis valstybiniu socialiniu draudimu draudžiasi tik savanoriškai. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos skaičiuojamos panašiai, tik privalomai turi draustis visi ūkininkai. Lentelėje pateikti visi įmokų tarifai ūkininkams.

Šaltinis: www.agroakademija.lt

Kokie pokyčiai įvyko palyginus su praeitais metais pateiksiu praktiniais skaičiavimais.

Ūkio statusas Įmokos 2018 m. Įmokos 2019 m.
Ūkio dydis mažesnis nei  4 EDV Draudžiasi svanoriškai, pokyčių nėra
Ūkio dydis 4 ir daugiau EDV, nedeklaruoja pajamų 37,9 proc.nuo MMA. Metinė VSD ir PSD įmoka 1819,20 Eur (400 X 28,9 proc.) 19 proc. nuo MMA. Metinė VSD ir PSD įmoka 1265,40 Eur (555x 19 proc.)
Ūkio dydis 4 ir daugiau EDV, deklaruoja pajamas. Pavyzdys – ūkio metinės apmokestinamosios pajamos  2000 Eur. Metinė VSD ir PSD įmoka 379 Eur (2000 x 0,5 x 37,9 proc.) Metinė VSD ir PSD įmoka 342 Eur (2000 x 0,9 x 19 proc.)
Ūkio dydis 4 ir daugiau EDV, deklaruoja pajamas. Pavyzdys – ūkio metinės apmokestinamosios pajamos  10 000 Eur. Metinė VSD ir PSD įmoka 1895 Eur (10000 x 0,5 x 37,9 proc.) Metinė VSD ir PSD įmoka 1710 Eur (10000 x0,9 x 19 proc.)
Ūkio dydis 4 ir daugiau EDV, deklaruoja pajamas. Pavyzdys – ūkio veikla nuostolinga PSD metinė įmoka 432 Eur, VSD įmokų nemoka PSD metinė įmoka 464,88 Eur, VSD įmokų nemoka

Jeigu ūkininkų apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu, VSD įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos. Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais.

Jeigu ūkininko ūkis ataskaitinį mėnesį ar metus dirbo nuostolingai, VSD įmokų galima nemokėti.

PSD įmokas reikia sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis ir yra PVM mokėtojas, pasibaigus kalendoriniams metams, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas, ir sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos.

Pagrindinė taisyklė – valstybinio socialinio draudimo sistema veikia įmokų – išmokų principu. Taigi jeigu VSD įmokos nebus mokamos, tie metai nebus įskaičiuojami į draudimo stažą SODROS pensijoms ir pašalpoms gauti. 

Apsispręsti mokėti VSD įmokas ar ne jeigu ūkio veikla nuostolinga galite patys. PSD įmokas mokėti privaloma visiems.


prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai

T Hegvita agro