Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Ūkininkų ir partnerių privalomųjų sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimas už 2019 metus

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Printer Friendly, PDF & Email

Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ūkininkai ir jų partneriai pradedami drausti, kai jų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDV), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

Nuo apskaičiuoto žemės ūkio valdos ar ūkio dydžio priklauso žemės ūkio veiklą vykdančio asmens PSD įmokų tarifas:

                      6,98 proc. - jei žemės ūkio valda, už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra  didesnis nei 2 EDV;

                      2,33 proc. jei EDV mažesnis arba lygus 2 EDV.

Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis mažesnis nei 2 EDV, gali pasitikrinti ar neturi PSD įsiskolinimo čia: https://draudejai.sodra.lt/psd_imoku_skola/

Šios įmokos per mėnesį mokamos nuo ne mažesnės kaip minimalios mėnesinės algos ir turi būti sumokamos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Kas mėnesį įmokų neturi mokėti ūkininkai ar jų partneriai šiais atvejais:

Kai EDV yra ne didesnis kaip 2 (mažiau arba lygus 2), PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu:

                      už ūkininką ar jo partnerį kitur yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas ir kt.);

                      šie asmenys yra draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Kai EDV didesnis kaip 2 ir ūkininkas nėra PVM mokėtojas, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu:

                      už ūkininką ar jo partnerį yra kitur mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas ir kt.);

                      yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);

                      gauna ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.

Kai EDV 4 ir daugiau, ir ūkininkas yra PVM mokėtojas, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu:

                      gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;

                      gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

                      gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

                       yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

                      yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis, ir yra PVM mokėtojai, pasibaigus kalendoriniams metams, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas, ir sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos.

Minimalūs mėnesio PSD įmokų tarifai:

Ūkio EDV ne daugiau 2  – 2,33 proc. MMA

Ūkio EDV daugiau nei 2 – 6,98 proc. MMA

2019 m. minimali mėnesio PSD įmokų suma buvo:

                      38,74 Eur (555 x 6,98 proc.);

                      12,93 Eur (555 x 2,33 proc.). Kai EDV lygus 2 arba mažesnis.

Minimali metinė PSD įmokų suma:

                      464,88 Eur (555 Eur x 6,98 proc. X 12)

                      155,16 Eur (555 Eur x 2,33 proc. X 12). Kai EDV lygus 2 arba mažesnis.

Jeigu ūkininkas yra PVM mokėtojas metinė jo įmokų suma apskaičiuojama taip:

Ūkio apmokestinamosios pajamos x  90 proc. x 6,98 proc.

Per metus PSD įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais. 2019 m. maksimali metinė PSD įmokų suma yra 3 410,19 Eur.

Facebook komentarai