Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Trąšų paskleidimo kokybė padeda taupyti. Ką apie tai privalu žinoti?

Autorius: Vytautas LIAKAS, VDU Žemės ūkio akademijos docentas
Siekiant efektyvaus tręšimo, būtina įvertinti visas aplinkybes.
Siekiant efektyvaus tręšimo, būtina įvertinti visas aplinkybes.
Printer Friendly, PDF & Email

Iki žiemkenčių pavasario vegetacijos pradžios lieka ne tiek daug laiko, daugelio augintojų mintys sukasi apie tręšimus. Vis dažniau sutinkame automobilius, vežančius trąšas į ūkius. Ar tik trąšomis reikia pasirūpinti?

Šiuo metu derėtų apžiūrėti pasėlius, įvertinti kokiu intensyvumu laukus palieka vanduo. Tikriausiai išvystume tokį vaizdą: žieminiuose kviečiuose, sėtuose po agresyvaus žemės dirbimo, vanduo iš drenažo bėga gana intensyviai, sėtuose po supaprastinto dirbimo – vandens tekėjimas lėtesnis. Žieminiuose rapsuose vanduo iš drenažų bėga gerokai silpniau, laukuose, kuriuose buvo posėliniai augalai, vandens bėgimas silpniausias. Įvertinus galimą drėgmės režimą pasėliuose, dirvos struktūrą ir kitus išorinius veiksnius, galima planuoti tręšimo laiką ir normas.

Trąšų efektyvumą apsprendžia daug veiksnių, tačiau daugiausiai dėmesio skiriama tręšimo normoms ir trąšų formoms bei trąšų atidavimo laikui, atsižvelgiant į augalų vystymosi tarpsnius. Tačiau verta pagalvoti ir apie trąšų paskleidimo kokybę, nes nekokybiškai paskleistos trąšos gali nubraukti visas viltis padidinti augalų produktyvumą.

Net pačios geriausios trąšos išbertos nekokybiškai gali pakoreguoti ekonominius ūkio rodiklius. Dėl to trąšų paskleidimo klausimas turėtų būti vienas iš svarbiausių. Kokybiškas trąšų paskleidimas priklauso nuo nuokrypio tarp nustatytos normos ir faktiškai išbertos, tai labiau svarbu paskleidžiant trąšas išcentrinėmis trąšų barstyklėmis.

Trąšas įterpiant lokaliai taip pat galimi nuokrypiai profilyje, dėl to reikėtų laikas nuo laiko patikrinti trąšų įterpimo kokybę. Reikia žinoti, kad išcentrinės trąšų barstyklės turi labai daug privalumų (didelis našumas, didelė talpa, patikimumas, manevringumas, konstrukcijos paprastumas ir t.t.), tačiau turi ir trūkumų: galima nepastebėti, kad trąšos neišberiamos tolygiai per visą plotį, jei pasitaikys nevienodos trąšų granulės, granulės tada pasiskleis pagal lyginamąjį svorį, operatorius turi nuolat stebėti barstyklės padėtį, nukrypus nuo horizonto taip pat pasikeis trąšų paskleidimo kokybė.

Galima manyti, kad netolygus trąšų paskleidimas nieko tokio, bet nuo to ir prasideda problemos, o papildomų problemų tikrai niekam nereikia. Pirmiausiai netolygiai vystosi ir bręsta pasėliai, skiriasi grūdų kokybė, pertręštose vietose plinta pašaknio ligos, galimai dėl to prasideda pasėlių išgulimas juostomis ir t.t.

Kodėl trąšų paskleidimo kokybė „praleidžiama pro akis“? Gal dėl to, kad labai sunku nustatyti ar nepakankamo augalų produktyvumo priežastis tikrai buvo trąšų paskleidimo kokybė.

Laukuose sezono metu atliekama daug darbų ir rasti netolygaus pasėlių dygimo, vystymosi, brendimo, išgulimo priežastis sunku. Būna nemažai atvejų, kad lūkesčių neatitinkančio augalų vystymosi priežastis – nekokybiškas trąšų paskleidimas. Nukrypus nuo numatytos normos, augalai gauna nevienodas maisto medžiagų normas, vieniems augalams tenka daugiau azoto, kitiems – mažiau, tai ir yra netolygaus vystymosi priežastis.

Mažiau maisto medžiagų gavę augalai skursta, gaunamas derliaus nuostolis, o daugiau azoto gavę augalai išgula ir taip pat gaunami derliaus nuostoliai, į dirvožemį išsiplauna perteklinis azotas ar kitos maisto medžiagos, pertręštose vietose labiau plinta ligos, tai reiškia, kad dirvožemyje liks gausybė patogenų.

Dažnai išgirstame: „jūs knaisiojatės po smulkmenas“, tačiau klaidos, dėl kurių atsiranda nuostoliai, slepiasi būtent smulkiose detalėse. Atrodo viskas paprasta: turi techniką, įsipili trąšas, nustatai normą ir važiuoji. Prieš įvažiuojant į lauką, reikia patikrinti trąšų birumą, atkreipti dėmesį į granulių vienodumą, apžiūrėti ar nesudilusios trąšų barstytuvo mentelės ir t.t. Teko matyti ne vieną atvejį, kad nudilus mentelėms pasikeičia skleidimo kokybė, o atsakingas specialistas pasako, kad čia nieko tokio, šį sezoną dar „pratempsim“.

Net ta pati trąša gali turėti skirtingas fizikines savybes, priklausančias nuo laikymo sąlygų, gamintojo, tiekėjo požiūrio bei trąšų partijos. Pvz., plačiausiai naudojama amonio salietra – druska, greitai absorbuojanti drėgmę ir nuo laikymo sąlygų tiesiogiai priklauso jos birumas.

Kiekvienos trąšos savybės skirtingos ir tai reikia įvertinti reguliuojant trąšų barstomąsias, nes skirtumai gali siekti dešimtis procentų. Norint nenukrypti nuo trąšų normos, reikia suprasti, koks skirtumas tarp turimų trąšų ūkyje ir tų, kurios buvo trąšų barstytuvo gamintojo laboratorijoje, nustatant normų reguliavimo koeficientus.

Prieš planuojant tręšimo darbus, pirmiausiai reikėtų įvertinti trąšų birumą ir palyginti su naudotų trąšų laboratorijoje birumu. Reikia nepatingėti įpilti į barstytuvą trąšų, atidaryti sklendę rekomenduojamu kampu vienai ar kitai normai ir nustatyti laiką. Po minutės uždarius sklendę, pasveriamos į talpą išbyrėjusios trąšos. Jei per tam tikrą laiką išbirusios trąšos atitinka lentelių rodmenis ar skiriasi ne daugiau 5 proc., galima pradėti darbus vadovaujantis nurodymais. Jei neatitinka – reikia ieškoti atitikmens turimoms trąšoms.

Čia tik priminimas, manome, kad ūkiuose taip ir daroma. Tačiau pasitaiko atvejų, kai vadovaujamasi lentelėmis, bet neatsižvelgiama į turimų trąšų savybes. Taip pat pasitaiko atvejų, kai ignoruojama trąšų paskleidimo ir pasiskirstymo kokybė, nors apie tai perspėja barstytuvų pardavėjas. Dažniausiai trąšų barstyklė kalibruojama pagal nurodymus ir pirmyn į lauką, tačiau trąšų granulės pasižymi skirtingomis balistinėmis savybėmis, gerai, jei ūkininkas įsigijo trąšas, kurių granulės vienodos (ir tai skirtumas gali siekti iki 10 proc.), o jei viena granulė 1 mm skersmens, o kita 7 mm, tai jų skridimo nuotolis bus skirtingas (kalbama apie trąšas vienoje granulėje, o ne mišinius).

Jei paskleidimo netolygumas neviršija 5 – 10 proc., galima dirbti, o jei viršija 10 proc. – reikia reguliuoti arba kreiptis į trąšų pardavėjus. Yra trąšų barstytuvų, kurie turi specialius daviklius ir gali ištaisyti klaidas, bet kai kurie trąšų kokybės atvejai net nenumatyti gamintojo, nepagalvota, kad gali būti prasta trąšų kokybė.

Trąšų pasiskirstymo kokybės nustatymui yra speciali metodika ir tikriausiai šiuo atveju geriausiai kreiptis į konsultavimo tarnybą, kad specialistai padėtų nustatyti paskleidimo kokybę, pro pirštus į tai žiūrėti nederėtų, nes tai labai svarbus etapas. Naujos kartos trąšų barstyklėse reguliavimai atliekami dar paprasčiau, atlikus nustatymus kompiuteryje belieka įsitikinti ar lauko sąlygomis trąšos pasiskleidžia tinkamai ir nėra neleistinų nuokrypių.

Trąšų barstyklių reguliavimas – vienas etapas. Siekiant tikslesnio trąšų paskleidimo, reikia įvertinti reljefo ypatumus, numatyti, kaip trąšos bus paskleidžiamos reljefo perėjimuose iš žemesnės vietos į aukštesnę ar važiuojant kalvos šlaitu. Žinoma, tai savotiškas apsunkinimas, nes daugeliu atvejų reikės atlikti reguliavimas ir dažnas pasakys: „nėra laiko tokioms smulkmenoms“. Ūkiai, kuriuose atliekami tokie reguliavimai, galima sakyti, jau pasiruošę tiksliajam trąšų išbėrimui ir gali pereiti prie skaitmeninių tręšimo planų.

Kiekviename ūkyje yra sava tręšimo metodika, daugeliu atvejų operatorius pirmiausiai apvažiuoja lauką ir tada pradeda darbus lauko viduje. Neturint išmanios trąšų barstyklės, svarbu nesuklysti išberiant trąšas apvažiuojant lauką ir vėliau pasitikslinti ar tikrai trąšų barstyklė trąšas skleidžia reikiamu pločiu, nes vėliau klaidą ištaisyti praktiškai neįmanoma.

Taip pat pastebime, kad operatoriaus atlygis už atliktą darbą priklauso nuo ploto, tai reiškia, kad operatoriui svarbu kuo greičiau atlikti darbus. Dėl to dažnai padidinamas greitis, barstant trąšas labai svarbu išlaikyti tolygų greitį ir neviršyti 10 km/h. Reikia įvertinti, kad greitis kinta ir dėl dirvožemio savybių bei reljefo, be elektroninių priemonių reguliuoti greitį gana sudėtinga. Tik eliminavus žmogiškąjį veiksnį galima pasiekti apčiuopiamų kokybės rezultatų: automatinis vairavimas, automatinis sklendžių valdymas užtikrins tolygų greitį bei trąšų paskleidimą, bet žiūrėti, ką pilame į barstykles – reikės. Šio veiksnio kol kas eliminuoti negalima.      

Facebook komentarai