Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Teismas atmetė Baltarusijos įmonės „Baleruskalij“ skundą

Autorius: ELTA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Baltarusijos įmonės „Belaruskalij“ skundą Lietuvos Vyriausybei, atstovaujamai Susisiekimo ministerijos, ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.

„Belaruskalij" skunde prašė panaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 12 d. konfidencialų nutarimą ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos 2021 m. gruodžio 21 d. konfidencialią išvadą.

Vyriausybė minėtame nutarime pripažino, kad „Lietuvos geležinkelių“ ir Baltarusijos įmonės „Belaruskalij“ sudaryta vežimo sutartis ir jos pakeitimai prieštarauja Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir jas pripažino negaliojančiomis.

Sutarties vertinimas pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą atliekamas, kai sandorio šaliai sandorio pagrindu suteikiama teisė eksploatuoti ar valdyti nacionaliniam saugumui svarbius įrenginius ir turtą arba atlikti kitus reikšmingus, galinčius kelti riziką ar grėsmę nacionaliniam saugumui veiksmus, galinčius turėti įtakos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiems įrenginiams ir turtui. Krovinių vežimas geležinkelių transportu įtrauktas į ūkinių veiklos sričių, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, sąrašą. Geležinkelių linijos, kurias naudojant vykdoma sutartis, priskirtinos prie valstybinės reikšmės magistralinių geležinkelių linijų.

Teismas konstatavo, kad „Belaruskalij", kaip sandorio šalis, įvertinus jos atitiktį nacionalinio saugumo interesams, buvo pripažinta turinčia didinančių riziką ar keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui ryšių su užsienio valstybių institucijomis ar tų valstybių fiziniais ar juridiniais asmenimis. Iš esmės „Belaruskalij" neginčijo nustatytų jos ryšių su Baltarusijos nedemokratiniu režimu. Šias išvadas pagrindė ir suinteresuotų institucijų pateikta informacija, taip pat kiti bylos rašytiniai duomenys. Pažymėta, kad vien šio pagrindo teisinio reguliavimo prasme pakaktų sandorį pripažinti neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Facebook komentarai

bas

a