Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Svarbūs paramos žuvininkystei administravimo taisyklių pakeitimai

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklės: sutrumpintas paraiškų vertinimo terminas ir papildyti sąskaitų apmokėjimo reikalavimai paramos gavėjams.

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos arba nuo paramos paraiškos užregistravimo dienos taikant tęstinį paramos paraiškų priėmimą.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog apie patikras vietoje paramos gavėjams bus pranešama iš anksto, t. y. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki patikros vietoje atlikimo, išskyrus atvejus, kai atliekama užsakomoji patikra vietoje, jei išankstinis paramos gavėjo informavimas apie užsakomosios patikros vietoje atlikimą turės neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams.

Papildyti sąskaitų apmokėjimo reikalavimai

Svarbu, jog paramos gavėjai, taikydami sąskaitų apmokėjimo būdą, kai įgyvendindami projektą patiria išlaidas ir mokėjimo prašyme deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas, gavę iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) lėšas privalo:

per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo išmokėti jas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui;

per 1 darbo dieną elektroniniu paštu [email protected] NMA pateikti pranešimą apie patirtų išlaidų, kurios buvo deklaruotos mokėjimo prašyme, visišką apmokėjimą bei pateikti šių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Jei paramos gavėjas neatlieka nurodytų veiksmų, NMA netvirtina vėliau paramos gavėjo teikiamo mokėjimo prašymo arba taiko sankcijas pagal Sankcijų taikymo metodiką.

 

Facebook komentarai

bas

a