Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Surinktos miškų ekosistemos atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti paramos paraiškos

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Gegužės 31 d. buvo baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Prašoma paramos suma neviršija skirto biudžeto, tad visi pareiškėjai, kurių paraiškos atitinka reikalavimus, galės pasinaudoti parama.

Iš viso nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. buvo pateikta 110 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 444 888 Eur, tuo tarpu skirta daugiau nei 5,9 mln. Eur.

Privačių ir valstybinių miškų valdytojai gali tikėtis iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklą parama skiriama mokant vienkartinę kompensacinę išmoką, kurios dydis siekia iki 343 Eur už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.

Parama gali būti skirta įgyvendinti šias veiklas: formuoti pamiškes, atkurti miškuose esančias saugomas natūralias buveines ar saugomų rūšių buveines arba palaikyti būdingą miško struktūrą pagal vidinės miškotvarkos projektus, pertvarkyti (rekonstruoti) nevietinių medžių rūšių medynus (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) į vietinių medžių rūšių medynus, ugdyti jaunuolynus (iki 20 metų amžiaus), parengti vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektus, kaip savarankiškos investicijos.

Paraiškos, kuriose prašoma finansuoti miškotvarkos projektus, vertinamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų teikimo dienos bus sudaryta ir paskelbta paraiškų pirmumo eilė.

 Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Facebook komentarai

bas

a