Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Sudarytos pirmumo eilės pagal tris veiklos sritis

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sudarė paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“, priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ prioritetines eiles.

Sudaryta paraiškų prioritetinė eilė ypač svarbi pareiškėjams, ketinantiems įgyvendinti vandentvarkos projektus – dėl paramos  vykdyti šią veiklą į NMA kreipėsi 59 pareiškėjai. Jų paraiškose bendra prašoma suma sudarė 18,1 mln. Eur, tuo tarpu paraiškų rinkimo etapui buvo skirta beveik 13,7 mln. Eur paramos lėšų.

Sudarius paraiškų pirmumo eilę paaiškėjo, kad paramos visiškai pakanka 42 paraiškoms, surinkusioms 54–81 prioritetinį atrankos balą. 3 paraiškoms, surinkusioms vienodą 52 balų skaičių, paramos lėšų pakanka iš dalies. Likusioms 14 paraiškų, surinkusioms 51 ir mažesnį balų skaičių, paramos lėšų nepakanka.

Vadovaujantis teisės aktais, dėl pilno trijų vienodą 52 balų skaičių surinkusių paraiškų finansavimo NMA artimiausiu metu kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl papildomų lėšų joms skyrimo ar neskyrimo.

Į prioritetinę eilę pagal KPP veiklą „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ pateko visos 19 miškininkų paraiškų, visų jų surinktas prioritetinių balų skaičius perkopė privalomą 30-ties balų skaičių (paraiškos surinko nuo 35 iki 55 balų). Šių projektų vykdytojams numatyta išskirstyti 208 719 Eur.

Savo ruožtu paraiškų pirmumo eilėje pagal KPP veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ atsidūrė ir visi 4 būsimi biodujų gamintojai, jų paraiškos surinko nuo 45 iki 80 prioritetinių atrankos balų. Bendra šių pareiškėjų prašoma suma sudaro daugiau kaip 5,7 mln. Eur.

Facebook komentarai