Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Sudaryta modernizuosiančių ūkius pirmumo eilė

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko 2019 m. pabaigoje pateiktų paraiškų (978 paraiškos) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ prioritetinį vertinimą ir sudarė pirmumo eilę. Paraiškų pirmumo eilė buvo sudaryta anksčiau, nei šiam vertinimo etapui taisyklėse nustatytas terminas.

2019 m. dėl paramos ūkiams modernizuoti ūkininkai galėjo kreiptis du kartus. Antras paraiškų teikimo etapas tęsėsi nuo spalio 1 d. iki gruodžio 13 d. Šiuo laikotarpiu pateiktose 978 paraiškose bendra prašoma paramos suma siekia 39,2 mln. Eur ir yra didesnė už skirtąją daugiau kaip 1,5 karto. 2019 m. pabaigoje vykusiam paraiškų priėmimo etapui buvo skirta 25 mln. Eur paramos.

Pirmas paraiškų priėmimo etapas vyko pavasarį, tada ūkininkai pateikė 1 250 paraiškų ir paprašė 52,2 mln. Eur paramos. Tuo tarpu pirmam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Taigi pavasarį surinktose paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją daugiau kaip 2 kartus.

Dėl paramos galėjo kreiptis fiziniai bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir investuojantys į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės bei mišrius sektorius. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma vienam paramos gavėjui negali būti didesnė kaip 400 000 Eur.

Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Nors paraiškų pirmumo eilei sudaryti taisyklėse numatyta skirti 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos, paraiškų dėl paramos ūkio modernizavimui prioritetinis vertinimas buvo atliktas beveik 2 savaitėmis anksčiau.

Daugiausiai – 85 atrankos balus surinko 9 paraiškos, 81 balą – 1 paraiška, 80 balų – 91 paraiška, 77 balus – 1 paraiška, 76 balus – 2 paraiškos, 75 balus – 94 paraiškos, 74 balus – 3 paraiškos, 73 balus – 4 paraiškos, 72 balus – 38 paraiškos, 71 balą – 105 paraiškos. Šioms paraiškoms skirtos paramos sumos užteko. Tuo tarpu 251 paraiškai, surinkusiai vienodą 70 balų skaičių, skirtos paramos pakako tik iš dalies. Žemiau brūkšnio liko 379 paraiškos, kurioms skirtos paramos neužteko (jos surinko nuo 68 iki 35 atrankos balų).

Jei įvertinus paraiškas pagal atitiktį atrankos kriterijams paramos užtenka tik daliai vienodą balų skaičių surinkusių paraiškų, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priima Programos valdymo komitetas. Taigi dėl 251 paraiškos, surinkusios vienodą balų skaičių, finansavimo sprendimą priims ŽŪM.

Jau pradėtas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.

Facebook komentarai