Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Siekiama paspartinti inovacijų diegimą žemės ūkio ir maisto sektoriuje

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) drauge su partneriais iš 4 ES šalių narių, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos ir Italijos, įgyvendina ES Interreg Europe programos projektą „Agri Renaissance“, kuriuo yra siekiama skatinti mokslo ir technologijų inovacijas žemės ūkio ir maisto sektoriuje.

Projekto tikslas – pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais, įgyvendinant regioninės ir kaimo plėtros programas siekiant inovacijų žemės ūkyje. Projektas yra įgyvendinamas,  glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI), Lietuvos Vytauto Didžiojo universitetas – Žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), Lietuvos visuomenės sveikatos mokslų institutas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

Šių metų birželio 1 d. baigėsi pirmasis ketverių metų trukmės projekto įgyvendinimo laikotarpis, trukęs dvejus metus.

Norime pasidžiaugti, kad per praėjusį 2018-2020 m. laikotarpį buvo įgyvendinti esminiai projekto darbai ir pasiekti užsibrėžti tikslai:

 Atlikta Lietuvos regioninė analizė. 

Lietuvos ir tarptautinių partnerių susitikimų metu pateikti ir ES Interreg Europe patvirtinti gerosios praktikos pavyzdžiai tiek Lietuvoje, tiek projekto partnerių regionuose, taip pat numatyti  veiksmai, kuriuos reikėtų atlikti, siekiant paskatinti inovacijų plėtrą žemės ūkio ir maisto pramonės srityse Lietuvoje.

Parengtas ir patvirtintas Veiksmų planas Lietuvai – NMA pasiekė puiki žinia apie tai, kad  ES Interreg Europe Sekretoriatas pritarė šiam NMA parengtam dokumentui.

 Veiksmų plane Lietuvai yra numatyti keturi veiksmai:

Kaimo plėtros programos priemonės „Europos inovacijų partnerystės“ programos taisyklių supaprastinimas. 2020 m. vasario mėn. 21 d. patvirtintos atnaujintos priemonės taisyklės. Sumažinus biurokratinio pobūdžio reikalavimų naštą iki 2020 m. pabaigos tikimasi sulaukti daugiau paraiškų nei 2019 m.

Įgyvendintų projektų žemės ūkyje ir maisto sektoriuje rezultatų viešinimo/prieinamumo didinimas, juos skelbiant duomenų bazėje, kuri būtų laisvai prieinama visuomenei. Siūloma šią informaciją skelbti „Open R&D Lietuva“ platformoje naujai sukurtoje skiltyje. Tikimasi, kad tai paskatins dalintis projektų pasiekimais, kuriais galėtų naudotis įmonės, mokslo institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys.

Nacionalinio lygmens renginių organizavimas Lietuvos mokslo įstaigoms ir verslo įmonėms (angl. Brokerage event). Šių renginių metu bus pristatomi būsimi kvietimai dalyvauti konkursuose, suteikiant galimybę susitikti ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius mokslo įstaigų ir verslo atstovams, kurie patys rengia projektų paraiškas ir kuriems yra svarbus asmeninis pokalbis.

Tokie susitikimai bus organizuojami pagal atskiras tematines sritis, ir tokio pobūdžio renginiuose bus pristatomos galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir nacionalinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose. Renginių metu taip pat bus rengiamos partnerių paieškos sesijos, kurios padės stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo. Tai – puiki galimybė susirasti partnerius būsimuose projektuose, aptarti ir įvertinti potencialių projekto dalyvių kompetenciją ir patirtį.

Fondo, skatinančio inovacijų, įskaitant žemės ūkio ir maisto sektorių, įkūrimas. 2020 m. birželio mėn. 26 dienos Vyriausybės nutarimu pritarta tokio fondo įsteigimui. Inovacijų skatinimo fondas leis geriau planuoti inovacinę veiklą ir į ją kryptingai investuoti, o fondo investicijos į inovacinę veiklą vykdančias įmones leis pritraukti daugiau išorinio kapitalo ir užsienio investicijų.

Facebook komentarai