Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Šiandien startuoja paraiškų rinkimas ūkiams modernizuoti, NMA išdalins 25 mln. eurų paramos

Autorius: Agroeta
Ūkininkai kviečiami su Europos Sąjungos parama investuoti į naują žemės ūkio techniką, įrengimus ir kitką.
Ūkininkai kviečiami su Europos Sąjungos parama investuoti į naują žemės ūkio techniką, įrengimus ir kitką.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo antradienio, tai yra spalio 1 dienos, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas iš ūkininkų, ketinančių modernizuoti savo ūkius. Tai jau antrasis kvietimas šiais metais. Jei pirmą kartą paraiškos buvo renkamos pavasarį, tai šį kartą jas bus galima reikti iki lapkričio 29 d.

Minėtam paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ rinkimo etapui skirta iš viso 25 mln. Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma negali būti didesnė kaip 400 000 Eur.

Paraiškas gali teikti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys ir juridiniais asmenys.

Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 12 mėnesių, o pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur.

Reikalavimas dėl valdos ekonominio dydžio nėra taikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai priskiriama nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai, taip pat specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba (su tam tikromis išimtimis), rekonstravimas ar kapitalinis remontas, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu), bendrosios išlaidos. Visos finansuojamų išlaidų kategorijos išvardintos KPP veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA