Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Savivaldybės galės nemažinti apsukų žemės ūkio reikalams

Autorius: Agroeta
Savivaldybės galės nemažinti apsukų žemės ūkio reikalams
(Vilnius, spalio 5 d.) Kitais metais savivaldybėms skiriamas finansavimas valstybinėms žemės ūkio funkcijoms vykdyti mažėti neturėtų. Tai patvirtinta ketvirtadienį vykusiame Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių žemės ūkio skyrių vadovų susitikime, vykstančiame kiekvieną mėnesį. Planuojama, kad ateinančiais metais valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti bus skirta 8,4 mln. Eur. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise numatyti skirti 11,5 mln. Eur. Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams – 2,9 mln. Eur. 118 tūkst. Eur planuojama skirti savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai (perduotai savivaldybėms) atlikti. Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų (savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas) organizavimas ir vykdymas – 1,5 mln. Eur.
Facebook komentarai

T Hegvita agro