Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Renkamos paraiškos žuvininkystės rinkodaros priemonėms įgyvendinti

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo liepos 4 d. iki rugpjūčio 31 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Rinkodaros priemonės“.

 Priemonės tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.

Remiamos veiklos, kuriomis siekiama:

ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas, rinkodaros potencialą turinčių rūšių, nepageidaujamos priegaudos sumažinimo, žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie gauti taikant mažo poveikio aplinkai metodus, žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie gauti taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų;

skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinė veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;

Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija, arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;

labai maža, maža arba vidutinė įmonė, užsiimanti akvakultūra, žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse ir atitinkamai turinti:

arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, kuris leidžia vykdyti akvakultūros veiklą;

arba VMVT suteiktą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą ar registravimą;

arba perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;

arba perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;

arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.

Paramos intensyvumas

Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 100 tūkst. Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui yra 50 tūkst. Eur.

Paramos intensyvumas priklauso nuo to, kas teikia paraišką: jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija, kompensuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, gamintojų organizacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujančios gamintojų organizacijos patikros tinkamos finansuoti išlaidos bus kompensuojamos iki 75 proc., žuvininkystės įmonės – 50 proc.

Facebook komentarai

bas

a