Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Renkamos paraiškos pagal dvi žuvininkystės veiklas

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Šią savaitę Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradėjo rinkti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemones „Gamybos ir prekybos planai“ ir  „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“.

 Gamybos ir prekybos planai

Paraiškos pagal Veiksmų programos priemonę „Gamybos ir prekybos planai“ NMA renkamos lapkričio 16 d. – gruodžio 29 d.

Į paramą gali pretenduoti Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija ir akvakultūros produktų gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija.

Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Priemonės tikslas – gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimą.

Remiama veikla – gamybos ir prekybos planų, nurodytų priemonės įgyvendinimo taisyklėse, rengimas ir įgyvendinimas.

Didžiausia galima paramos žuvininkystės projektui suma yra 200 000 Eur per metus. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 200 000 Eur.

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Paraiškos pagal Veiksmų programos priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ pradėtos rinkti nuo lapkričio 19 d. Dokumentus dėl paramos NMA bus galima teikti iki gruodžio 21 d. Paraiškos renkamos ir parama mokama už laivų žvejybos veiklos sustabdymą iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Pažymėtina, jog š. m. lapkričio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės, kuriose nustatyta, jog paraiškas pagal priemonę gali teikti tik ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje (draudžiamuoju laikotarpiu laivu nebuvo žvejota įskaitant ir nedraudžiamuose žvejoti Baltijos jūros pakvadračiuose).

Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Paramos tikslas – didinti žuvininkystės įmonių konkurencingumą bei gerinti jų saugos ir darbo sąlygas, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo − kuo labiau mažinti žvejybos veiklos neigiamą poveikį jūrų ekosistemai.

Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo). Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos pagal abi Veiksmų programos priemones šiais metais NMA renkamos jau antrą kartą. Svarbu žinoti, jog paraiškas šiuo, šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, laikotarpiu pareiškėjai NMA gali teikti registruotu paštu, taip pat pasinaudodami NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“, – jose paraiškos gali būti teikiamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA