Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Regionams ES lėšų nemažins

Autorius: Agroeta
Regionams ES lėšų nemažins

(Briuselis, vasario 14 d.) Europos Parlamentas (EP) patvirtino savo poziciją dėl 2021–2027 m. ES regionų plėtros finansavimo taisyklių.

Europarlamentarai įsitikinę, jog 2021–2027 m. laikotarpiu regionams ES turi skirti tiek pat lėšų, kiek skiriama dabar – 378,1 mlrd. eurų 2018 m. kainomis.

Mažiau išsivysčiusiems regionams EP siūlo teikti didesnę paramą: ES lėšomis apmokėti iki 85 proc. juose įgyvendinamų projektų (Europos Komisija siūlė 70 proc.), taip pat jiems numatyti 61,6 proc. visų Europos regioninės plėtros, Sanglaudos bei Europos socialinio (EFS+) fondų lėšų. Be to, ES turėtų gausiau prisidėti prie pereinamųjų ir labiau išsivysčiusių regionų plėtros, atitinkamai apmokėdama 65 proc. ir 50 proc. juose plėtojamų projektų. EP taip pat siūlo skirti 1,6 mlrd. eurų atokiausiems regionams plėtoti.

Europarlamentarai siekia, kad naujosios taisyklės labiau atitiktų bendruosius ES politikos tikslus:didinti konkurencingumą ir stiprinti mažesniąsias įmones; nustatyti energijos tiekimo ir vartojimo efektyvumo priemones; saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; skatinti tvarų ir pažangų judumą; taip pat užtikrinti žmogaus teises, lyčių lygybę ir nediskriminavimą. 

Naujųjų taisyklių projektui pritarė 460 EP narių, nepritarė 170, o susilaikė 47. Dėl jų dar bus deramasi su ES Taryba.

Siekiant gerinti fondų tarpusavio sąveiką, šios taisyklės būtų taikomos ne tik Europos regioninės plėtros, Sanglaudos bei Europos socialiniam (EFS+) fondams, bet ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės, Prieglobščio ir migracijos bei Vidaus saugumo fondams, taip pat Sienų valdymo ir vizų priemonei. EP taip pat siekia įtraukti į šį sąrašą Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai. Visi šie fondai kartu sudaro apie trečdalį viso ES biudžeto.

Facebook komentarai

T Hegvita agro