Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Prievolės mokėti pridėtinės vertės mokestį pardavus nekilnojamąjį turtą

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė.
Astrida Miceikienė.
Printer Friendly, PDF & Email

Ūkininkai ir kiti gyventojai, pardavę nekilnojamąjį turtą turi įvykdyti mokestines prievoles: deklaruoti to turto pardavimo pajamas ir sumokėti priklausančius mokesčius.

Šiandien aptarsime kokios pridėtinės vertės mokesčio (PVM) prievolės atsiranda įvykdžius tokius sandorius.

Jeigu ūkininkas ar kitas gyventojas Lietuvos teritorijoje pardavė nekilnojamąjį turtą, tam tikrais atvejais atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM, jei pajamos iš vykdomos ekonominės veiklos per paskutinius 12 mėnesių viršytų 45 000 eurų.

Šios PVM prievolės atsiranda pardavus:

•          žemę, kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis;

•          žemę statyboms;

•          naujus pastatus ar statinius bei jų dalis.

Šiais atvejais reikėtų mokėti PVM standartiniu 21 proc. tarifu.

Registruotis PVM mokėtoju nereikia pardavus:

•          žemę, kuri nėra skirta statyboms ir žemę, kuri parduodama kartu su senais pastatais ar statiniais ar jų dalimis;

•          senus pastatus ar statinius bei jų dalis.

Valstybinė mokesčių inspekcija yra apibrėžusi kas yra naujas/senas pastatas ar statinys ar jo dalis.Naujas pastatas ar statinys yra nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys – 24 mėn. po jo užbaigimo (užbaigimo įteisinimo teisės aktų nustatyta tvarka) arba esminio pagerinimo.

Nauja pastato ar statinio dalis – tai naujo pastato ar statinio dalis, taip pat naujai pastatyta nenaujo pastato ar statinio dalis – 24 mėn. po jos užbaigimo.

Data, nuo kurios skaičiuojamas 24 mėnesių laikotarpis, yra Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data.

Žemė statyboms apibrėžiamas taip: tai žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie tvarkymo darbai, ar ne.

Nuo 2014-01-01, įsigaliojus 2013-06-27 Lietuvos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymui, „žemei statyboms“ PVMĮ 32 str. 2 dalies taikymo prasme priskiriami žemės sklypai, kurių tikslinė paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra nurodyta „kita“, o pagal žemės naudojimo būdą šiame sklype gali būti vykdoma statyba (pvz., kai naudojimo būdas yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, komercinės paskirties objektų teritorija ir pan.).

Kaip paaiškinta Valstybinės mokesčių inspekcijos komentare, parduodant seną pastatą kartu su žeme ar be jos (kai žemė nėra pastato savininko nuosavybė, ją savininkas nuomoja), PVM tikslais svarbu nustatyti, koks tai yra sandoris – žemės statyboms ar seno pastato ir žemės, perduodamos kartu su senais pastatais, ar tik seno pastato (kai žemė nėra pastato savininko nuosavybė) tiekimo sandoris. Todėl turi būti atsižvelgiama į visas PVM apmokestinimo momentu esamas aplinkybes ir, tik įvertinus šias aplinkybes, nustatoma, koks tai yra sandoris.

Jei PVM apmokestinimo momentu vienareikšmiai galima teigti, kad pagrindinis sandorio tikslas yra žemės sklypas statyboms (pvz., yra leidimas nugriauti parduodamą pastatą, pardavėjas pastatą yra nugriovęs ar pastato pirkimo – pardavimo sutartyje yra įsipareigojęs nugriauti senąjį pastatą, o griovimo darbai pradėti), tai PVM tikslais laikoma, kad sudaromas žemės statyboms tiekimo sandoris, kuris apmokestinamas standartiniu PVM tarifu.

Jeigu pagrindinis sandorio tikslas yra įsigyti seną pastatą, siekiant jį naudoti savo veikloje, tai PVM tikslais laikoma, kad sudaromas seno pastato, perduodamo kartu su žeme, tiekimo sandoris (arba seno pastato tiekimo sandoris, kai žemė nėra pastato savininko nuosavybė), kuris PVM neapmokestinamas.

Jeigu parduodant seną pastatą kartu su žeme, šio tiekimo momentu buvo atlikta tik dalis pastato griovimo darbų, tačiau pastatas dar bent iš dalies buvo naudojamas kaip pastatas (nesvarbu, kad po šio tiekimo pirkėjas prireikus visiškai užbaigs griovimo darbus), tai PVM tikslais laikoma, kad sudaromas seno pastato, perduodamo kartu su žeme, tiekimo sandoris (arba seno pastato tiekimo sandoris, kai žemė nėra pastato savininko nuosavybė), kuris PVM neapmokestinamas.

Jeigu pastatas ar statinys baigtas statyti anksčiau nei 24 mėn. Jis laikomas senu pastatu, statiniu ar jo dalimi.

PVM mokėtojas, parduodamas nekilnojamąjį pagal prigimtį turtą, kuris yra PVM neapmokestinamas (žemės ūkio paskirties žemė, seni pastatai ar jų dalys), turi pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM, kai:

•          parduoda PVM neapmokestinamą žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, t. y. žemę, kuri nėra skirta statyboms ir žemę, kuri perduodama kartu su senais pastatais ar statiniais ar jų dalimis bei senus pastatus ar statinius, ir

•          šį turtą tiekia apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui (nesvarbu ar jis PVM mokėtoju įsiregistravęs Lietuvoje, ar užsienio valstybėje), ar diplomatinei atstovybei, konsulinei įstaigai bei tarptautinei organizacijai ar jos atstovybei.

Pasirinkimo teisės neturi, kai:

•          PVM neapmokestinama žemė ir/ar kitas nekilnojamasis turtas parduodamas  neapmokestinamajam asmeniui arba apmokestinamajam asmeniui, ne PVM mokėtojui (šiuo atveju tiekiamas turtas visada PVM neapmokestinamas).

•          parduodama PVM apmokestinama žemė, t. y. žemė statyboms, žemė kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis, taip pat nauji pastatai ar statiniai bei jų dalys (šiuo atveju tiekiamas turtas visada apmokestinamas PVM) .

Facebook komentarai

bas

a