Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Prasideda šildymo sezonas: ką reikia žinoti perkant kurą patalpoms šildyti?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Prasideda šildymo sezonas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. padaryti pakeitimai gyventojams perkant šildymui skirtus produktus, taikoma nauja lengvata. Labai tikiu, kad ši lengvata atpigins šildymo kaštus. Ką turi žinoti gyventojai?

Nuo šių metų sausio 1 d. buitiniams energijos vartotojams, tai yra fiziniams asmenims, perkantiems energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, vietoj galiojusio standartinio PVM tarifo nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Medienos produktai, įskaitant malkas, skirti kūrenimui, kuriems taikoma lengvatinis PVM tarifas, apima šias prekes: malkinę medieną, turinčią rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedras arba smulkinius; pjuvenas, medienos atliekas (išskyrus atliekas, kurias deginti galima tik atliekų deginimo įrenginiuose) ir atraižas, aglomeruotas ir neaglomeruotas ir turinčias rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą ir kitus medienos (spygliuočių ir/ar ne spygliuočių) produktus.

Atliekų, kurias deginti galima tik atliekų deginimo įrenginiuose ir kurių deginti buitiniai vartotojai negali (pvz., susidariusių baldų ar kt. gamyboje ir/ar kurios yra chemiškai ar kitaip apdorotos), tiekimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas. Tačiau miško kirtimo liekanoms tokioms kaip: kelmų antžeminė dalis, nuopjovos, susmulkinta pjūvių mediena, medžių viršūnės, šakos, smulkių medžių stiebai, trako medžių ir krūmų stiebai ir kt., kai jos tiekiamos buitiniams energijos vartotojams, taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik iš medienos atliekų ir atraižų pagamintų briketų pardavimui. Kitaip tariant, kūrenimui naudojamų briketų, pagamintų ne iš medienos, o iš kitų produktų (pvz., iš grikių lukštų, šiaudų) pardavimas yra apmokestinamas, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.

Nurodytos lengvatiniu tarifu apmokestinamos prekės gali būti skirtos tiek kūrenimui, tiek kitoms reikmėms (pvz., ąžuolinių vyno statinių, romo statinių ir pan. rūkymo kaladėlės, pjuvenų briketai ir kt.), išskyrus atliekas, kurias galima deginti tik atliekų deginimo įrenginiuose, tai neatsižvelgiant į prekių naudojimo paskirtį, jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Pagrindiniai PVM tarifo taikymo principai, kai medienos produktų (įskaitant malkas) pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu turėtų būti tokie:

- kai nurodytas prekes įsigyja juridinis asmuo, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas;

-  kai šias prekes įsigyja fizinis (ar neidentifikuotas) asmuo, o pardavimas įforminamas tik kasos aparato kvitu, nors toks kvitas kai kuriais atvejais ir gali būti laikomas PVM sąskaita faktūra, lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas nereikalaujant papildomų įrodymų pateikimo;

- kai nurodytų prekių pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, o pirkėjui (įskaitant fizinį asmenį) paprašius papildomai išduodama PVM sąskaita faktūra, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

Tačiau kai pardavėjas nenaudoja kasos aparato ir pardavimai įforminami tik PVM sąskaita faktūra, tai fiziniam asmeniui parduodamiems medienos produktams (įskaitant malkas) lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas tik turint papildomus įrodymus, kitais atvejais nurodytųjų prekių pardavimams (įskaitant atvejus, kai prekės parduotos fiziniams asmenims, nepateikusiems įrodymų/patvirtinimų) taikomas 21 proc. PVM tarifas.

Granulės/briketai klasifikuojami pagal dominuojantį komponentą. Jeigu dominuoja (daugiau kaip 50 proc.) mediena - jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas; jeigu dominuoja kiti komponentai, tai granulės / briketai parduodami, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.

Kai malkų ir/ar medienos produktų, skirtų kūrenimui, pardavimui išrašoma PVM sąskaita faktūra (kasos kvitas neišduodamas), tai parduodamų malkų/medienos produktų 9 proc. lengvatinio PVM tarifo taikymo fiziniams asmenims, kuriems už kietą kurą kompensacijas teikia savivaldybė, kaip ir kitiems fiziniams asmenims, pagrįstumo patvirtinimui būtų tinkamas pirkėjo – fizinio asmens raštiškas patvirtinimas, kad jis perka prekes kaip buitinis vartotojas ir įsigytos prekės bus naudojamos asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, ar pateiktas kitoks raštiškas įrodymas (pvz. savivaldybės informacija apie tai, kad konkrečiam asmeniui kompensuojamas malkų įsigijimas, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ar pan.).

Jeigu parduodamų malkų ir/ar medienos produktų, skirtų kūrenimui, pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, tačiau pirkėjas – fizinis asmuo prašo, kad jam dėl savivaldybės teikiamos kompensacijos už kietą kurą būtų išrašyta ir PVM sąskaita faktūra, tai lengvatinis 9 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu pardavėjas, išdavęs kasos aparato kvitą, išrašytų ne PVM sąskaitą faktūrą, o laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyta, koks fizinis asmuo, kada, kokį kiekį, už kokią sumą, kokių medienos produktų (įskaitant malkas) pirko ir koks kasos aparato kvitas buvo išduotas (laisvos formos patvirtinimas kartu su kasos aparato kvitu būtų pateikiami savivaldybei kompensacijai gauti).

Linkiu šiltai pradėti šaltąjį sezoną, sutaupyti pinigų ir juos išleisti prasmingai.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA