Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Prasideda gyventojų pajamų deklaravimas: šiemet jis kitoks

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Printer Friendly, PDF & Email

Šiemet viskas vyksta kitaip. Gyventojų pajamų deklaravimas taip pat. Norėdami ar privalėdami deklaruoti pajamas už 2019 metus, turėsite pildyti naują gyventojų pajamų mokesčio formą – GPM311. Deklaracijos formos pildymo principai skiriasi nuo ankstesnių metų deklaracijų pildymo. Deklaravimui naudojamas EDS vedlys.

Kaip ir kiekvienais metais, gyventojams bus suformuotos preliminarios pajamų mokesčio deklaracijos, o jas gyventojai, deklaruodami pajamas už 2019 metus, pildys su EDS vedliu: klausimų – atsakymų principu.

Šiais metais pajamų deklaravimas vyks dviem etapais: nuo balandžio 15 d. deklaruoti pajamas galės individualią veiklą su verslo liudijimu ir pagal pažymą vykdantys gyventojai (įskaitant ūkininkus), o nuo balandžio 22 d. – visi kiti gyventojai.

Pasitikrinkite ar Jums reikės deklaruoti pajamas.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gyventojų pajamų mokesčio metines deklaracijas mokesčio administratoriui pateikti privalo šie nuolatiniai Lietuvos gyventojai:

- Lietuvoje gavę pajamų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytų NPD suma yra didesnė už taikytino metinio NPD sumą, pavyzdžiui, tokių pajamų gavę iš kelių darbdavių arba gavę kitų rūšių apmokestinamųjų pajamų, dėl kurių gavimo taikytinas metinis NPD sumažėja;

- gavę apmokestinamųjų pajamų, pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms (gyventojai, gavę pajamų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn turtą ir pan.)

- vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu ir pagal pažymą, įskaitant ir ūkininkus (yra išimčių). Šie gyventojai deklaracijas pateikti privalo net ir tuo atveju, jei pajamų iš tokios veiklos nėra gavę;

- Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje išvardyti turtą deklaruojantys gyventojai, išskyrus gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ar paramą būstui įsigyti (išsinuomoti), ir jų šeimų narius;

- galutinai iš Lietuvos išvykstantys nuolatiniai Lietuvos gyventojai (net jei pajamų nėra gavę arba yra gavę tik neapmokestinamąsias nedeklaruojamas pajamas);

- asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais (t. y. gyventojai, per dvejus vienas paskui kitą einančius metus Lietuvoje išbuvę 280 ar daugiau dienų ir vienais iš jų išbuvę 90 ar daugiau dienų);

- gavę pajamų iš darbo santykių (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau pajamų iš darbo santykių ir ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros bei ilgalaikio darbo išmokų), tantjemų ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavių gavę pajamų pagal autorines sutartis, pajamų už vadovavimo mažajai bendrijai veiklą pagal civilinę (paslaugų) sutartį (išmokėtų mažosios bendrijos vadovui, nesančiam jos nariu), kai tokių pajamų bendra suma per mokestinį laikotarpį yra didesnė nei 120 vidutinių darbo užmokesčių;

- gavę apmokestinamųjų pajamų ne iš darbo santykių, kai jų bendra suma per 2019 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį yra didesnė nei 120 VDU suma.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gyventojų pajamų mokesčio metines deklaracijas mokesčio administratoriui pateikti gali šie  nuolatiniai Lietuvos gyventojai, jeigu pageidauja:

- pasinaudoti visu metiniu NPD (pavyzdžiui, dirbę ne visus kalendorinius metus);

- sumažinti apmokestinamąsias pajamas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytomis išlaidomis (gyvybės draudimo įmokomis, įmokomis į pensijų fondą, sumokėtomis kredito palūkanomis už iki 2008 m. gruodžio 31 d. gautą kreditą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti, studijų ar profesinio mokymo išlaidomis ar grąžintų studijų (profesinio mokymo) paskolų sumomis; sumomis, 2019 – 2021 m. sumokėtomis už pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, lengvųjų automobilių remonto paslaugas, už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros paslaugas).

Apie deklaracijos pildymo ypatumus – kituose komentaruose.

Nepamirškite seno gero posakio: pasaulyje yra tik du neišvengiami dalykai – mirtis ir mokesčiai.

Facebook komentarai