Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pradedamos rinkti smulkių pieno ūkių valdytojų paraiškos

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo vakar Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradedamos rinkti smulkiųjų ūkininkų paraiškos. Šiuo paraiškų rinkimo etapu, kuris truks iki rugsėjo 30 d., paraiškas galės teikti tik pienine galvijininkyste užsiimantys smulkieji ūkininkai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,7 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Kam teikiama parama

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei. Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir registravo ūkinius gyvūnus.

Pareiškėjo valdoje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED.

Karvių skaičius ir produkcijos standartinė vertė tik pagal pieninių veislių melžiamas karves pagal paraiškos pateikimo dienos duomenis nustatomi, kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrąjį pusmetį, (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.), pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą pieninių veislių melžiamų karvių skaičių bei produkcijos standartinę vertę tik pagal pieninių veislių melžiamas karves  einamųjų metų liepos 1 d., kurie ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiami einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, tai yra atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą, taip pat užtikrinti šiuo paraiškų rinkimo etapu būtinas įgyvendinti paramos teikimo sąlygas: kad registruotas pieninių veislių melžiamų karvių skaičius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 3 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis sudarys daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

Paraiškoje numatytą verslo planą pareiškėjas privalo įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos

Paramos suma

Kaip ir anksčiau, išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą, – iki 15 000 Eur.

Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, išmokėta išmokos dalis – susigrąžinama.

Facebook komentarai