Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Posėlio ir įsėlio sėjimo reikalavimai

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

Siekiantys tiesioginių išmokų ūkininkai turi laikytis žalinimo reikalavimų, o juos įvykdyti galima deklaruojant ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV). Jei deklaravote posėlį ar įsėlį kaip EASV, privalu laikytis posėlio ir įsėlio sėjimui bei jų išlaikymui keliamus reikalavimus.

Deklaravus daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. deklaruoto ploto turi sudaryti EASV, o 0,3 m2 EASV atitinka 1 m2 posėlio arba žolinio įsėlio.

Reikalavimai sėjant posėlį

Posėlis sėjamas birželio 30 d. – rugpjūčio 15 d. po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo. Sėjamas posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Posėlis negali būti naudojamas ganymui ir derliui, negali būti sunaikintas (suvoluotas, sulėkščiuotas).

Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites. Pasėjus posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu poselis@nma.lt ar mobiliąja programėle „NMA agro“ telefonu privaloma informuoti NMA apie sėją, nurodydant tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas, posėlio rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP, vasarinių augalų – kodas VP), valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius.

Pažymėtina, kad kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus praėjusiais metais įsėto žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. jis neatitinka žalinimo reikalavimų.

Reikalavimai sėjant įsėlį

Įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d. – birželio 30 d. įsėjant žolinius augalus (priklausančius III grupei „Žoliniai azotą kaupiantys augalai“ arba kodu GPŽ deklaruojamus augalus), kurie turi būti sudygę ir matomi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Kai po įsėlio sėjami žieminiai augalai, pareiškėjas gali išlaikyti įsėlį trumpiau, nei nurodyta, t. y. iki žieminių augalų sėjos, tačiau įsėlyje negalima ganyti ar jo šienauti iki spalio 15 d. arba iki tol, kol jame nepasėjami žieminiai augalai.

Įsėlį galima išlaikyti trumpiau, nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites ir po jo sėjami žieminiai augalai, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu iselis@nma.lt ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja NMA apie sėją nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Tinkami posėliui bei įsėliui augalai yra nurodyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pildymo instrukcijoje.

Facebook komentarai