Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pluoštinių kanapių plotai Lietuvoje didėja

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Šiais metais deklaruotų pluoštinių kanapių plotai padidėjo iki 9 182 ha, ir tai yra beveik devynis kartus daugiau nei 2014 m., kuomet kanapių pasėliai užėmė tik 1 069 ha. Kartu padidėjo pluoštinių kanapių augintojų skaičius: šiemet 273 augintojai pluoštines kanapes augino 995 laukuose, praneša Valstybinė augalininkystės tarnyba.

2019 metais didžiausi plotai buvo apsėti „Futura“ 75ʼ (4 732,54 ha), „Uso-31“ (1 713,76 ha), „Felina 32“ (848,36 ha) ir „Finola“ (796,08 ha) veislių pluoštinėmis kanapėmis. Iš viso šiais metais Lietuvoje auginta 20 pluoštinių kanapių veislių ir iš jų sėjomainos laukų buvo paimta 740 mėginių.

Vykdant pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą, 2019 m. nustatyta 15 nusižengimų. Dažniausiai nustatyti nusižengimai – nedeklaruotas pasėlis, nepateikiami pranešimai regioniniams skyriams apie numatomas auginti pluoštines kanapes ar nepateikiami pranešimai apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais, taip pat neinformuojama apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių numatoma tiekti pluoštinių kanapių produktus.

Valstybinė augalininkystės tarnyba atkreipia pluoštinių kanapių augintojų dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą šalyje galima auginti tik įteisintas pluoštinių kanapių veisles ir sėti tik sertifikuotą pluoštinių kanapių sėklą, atitinkančią žemės ūkio ministro patvirtintus Aliejinių ir pluoštinių augalų privalomuosius kokybės reikalavimus.

Tam, jog ateityje nekiltų neaiškumų dėl sertifikuotos sėklos išsėjimo normos apskaičiavimo vegetacijos metu ir dėl tolesnių veiksmų įteisinimo, 2019 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-543 buvo pakeistas Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas. Jame nurodoma, kad, jei Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistui prieš imant mėginį kyla įtarimas dėl pluoštinių kanapių sėklos išsėjimo normos, jis turi atlikti patikrinimą. Nustačius, kad sėklos išsėjimo norma yra 5 proc. didesnė, nei deklaravo augintojas, pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti ir užarti), ir iš tokio pasėlio mėginys tetrahidrokanabinolio kiekiui nustatyti neimamas.

Facebook komentarai