Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Planuojama steigti naujas saugomas teritorijas

Autorius: Agroeta
Paluknio pievos. M. Karlono nuotrauka.
Paluknio pievos. M. Karlono nuotrauka.
Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vykdo projektą „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas II“, kurio metu bus tvarkomi dokumentai naujai steigiamoms saugomoms teritorijoms, optimizuotas saugomų teritorijų planavimo procesas. Artimiausiu metu  bus įsteigti Juodymų telmologinis draustinis ir Paluknio pievų biosferos poligonas.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti.

Projekto metu bus sukurta apsaugos ir tvarkymo priemonių sistema. Siekiant sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti bus parengti LR saugomų teritorijų įstatyme numatyti ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys planavimo dokumentai.

Projekto metu bus organizuojamas seminaras-mokymai saugomų teritorijų planavime dalyvaujančių specialistų gebėjimų stiprinimui.

Vykdant projektą bus parengti šie dokumentai: Kačiuliškės valstybinio herpetologinio, Svencelės valstybinio telmologinio ir Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinių ribų ir tvarkymo planai, Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemos, Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas.

Kadangi planuojama sujungti Aukštaitijos nacionalinį parką ir Labanoro regioninį parką, tai bus parengta Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema.

Steigiant naujas saugomas teritorijas, parengti Paluknio pievų biosferos poligono ir Juodymo pelkės telmologinio draustinio ribų planai. Šioms teritorijoms suteikiant Natura 2000 statusą. Tikimasi, kad Paluknio pievose bus išsaugoti reti paukščiai, o Juodymo pelkėje – natūralios buveinės ir pati unikali šlapynė.

Projektas „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas II“ visa apimtimi tęsis iki 2023 metų rudens.

Įgyvendinus minėtą projektą bus pasiekti šie rezultatai: užtikrinta gera kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių būklė, tinkamas naudojimas ir tvarkymas, taip pat sustiprinti specialistų gebėjimai dalyvaujant planavimo dokumentų rengimo procesuose.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

Facebook komentarai