Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Paslaugų žemės ūkiui rūšys ir jų apmokestinimas: aktualu ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Ūkininkams ne PVM mokėtojams ir žemės ūkio kooperatyvams po mokesčių reformos išliko lengvata apmokestinant pajamas/ pelną. Ūkininkų ne PVM mokėtojų pajamos iš žemės ūkio  veiklos napmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, o kitos pajamos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu, taikant mokesčio kredito lengvatą. Žemės ūkio kooperatyvams, kurių daugiau kaip 50 proc. pajamų iš žemės ūkio veiklos per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos moka lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą.

Viena iš žemės ūkio pajamų rūšių yra paslaugos žemės ūkiui. Šiandien aptarsime šių pajamų rūšis. Labai svarbu žinoti, kad tokios paslaugos turi būti atliekamos žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams. Pavyzdžiui, ūkininkas pasėjo javus kitam ūkininkui, žemės ūkio kooperatyvas iškūlė javus ūkininkui ir pan. 

Šių paslaugų sąrašas yra patvirtintas LRV 2012-01-25 nutarimu Nr. 76) ir taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas iš žemės ūkio veiklos:

1. Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant akmenų rinkimą nuo laukų, arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą, lyginimą, volavimą, priešsėjinį ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų barstymą ar įterpimą, organinių trąšų kratymą, srutų išlaistymą ar įterpimą.

2. Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai.

3. Žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą, papildomą augalų tręšimą ir purškimą pesticidais.

4. Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą, rovimą, skynimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą, džiovinimą, rūšiavimą, beicavimą, mirkymą, atšaldymą.

5. Ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros darbai, įskaitant šėrimą, girdymą, melžimą, ženklinimą, kirpimą, ragų, kanopų ir nagų priežiūros darbus, tvartų ir gyvūnų valymą, dezinfekavimą, deratizavimą, dezinsekavimą, veterinarines paslaugas, apimančias tik ūkinių gyvūnų ligų diagnozavimą, profilaktiką ir gydymą.

6. Ūkinių gyvūnų produktyvumo kontrolė.

7. Veislinių ūkinių gyvūnų sėklinimo ir kergimo paslaugos.

8. Žuvininkystės tvenkinių priežiūros darbai, įskaitant įžuvinimą, žuvų šėrimą, tvenkinių valymą, dezinfekavimą, augalų šalinimą (krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimą, pylimų šienavimą, nendrių tvenkiniuose pjovimą) ir tvenkinių vandens praturtinimą deguonimi žiemą.

9. Žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dumblo, durpių, komposto, apdirbamosios pramonės atliekų atvežimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą ar kitus podirvio giliojo purenimo darbus.

10. Sausinimo sistemų priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą, šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą, drenažo žiočių, griovio šlaitų, vandens latakų remontą ir bebrų užtvankų ardymą.

Visos kitos paslaugos priskiriamos ne žemės ūkio veiklai ir jų pajamas apmokestinamos kaip ne žemės ūkio veiklos pajamos.

Facebook komentarai

bas

a