Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Parama skatina skleisti žinias ir dalytis gerąja patirtimi

Autorius: Steponas GEDVILA
Projekto vykdytojai įsitikino, kaip svarbu skleisti žinias. Aukštaitijos profesinio mokymo centro nuotr.
Projekto vykdytojai įsitikino, kaip svarbu skleisti žinias. Aukštaitijos profesinio mokymo centro nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Pasinaudodamos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti daugelis šalies mokymo įstaigų plačiai skleidžia žemės ūkiui aktualias žinias, ugdo naujas darbuotojų kompetencijas. Viena jų Aukštaitijos profesinio mokymo centras. Per 4 tūkstančiai žmonių dalyvavo šio centro organizuotuose visą Lietuvą apimančiuose projektuose  „Darnus ūkininkavimas“ ir „Tvarus ūkininkavimas“.

„Iškeltą projekto tikslą – skatinti žemės ūkio veiklų gyvybingumą panaudojant mažus finansinius išteklius, atkreipti dėmesį į gyvūnų gerovę, suteikti žinias apie ūkio finansų valdymą, didinti žinių apie ekologiją ir alternatyvios energetikos panaudojimą, įgyvendinome“, pasakoja šio centro projektų vadovė Margarita Jankauskienė.

Džiaugiasi, galėdami „įdarbinti žinias“

Projekto vadovės teigimu, ypač paklausūs išlieka bitininkystės mokymai. Didelio susidomėjimo sulaukė ir šiaudų kuro panaudojimo būdų ir technologijų, bioenergijos, biodujų gamybos žemės ūkyje, vėjo ir geoterminės energijos bei saulės energijos panaudojimo ūkininko sodyboje, tausojamojo ūkininkavimo ir kitos programos.

M. Jankauskienė įsitikinusi, kad įgyvendinti projektai buvo naudingi ne tik ūkininkams, besidomintiems ekologija ir tvarumu, bet naudos jie suteikė ir pačiai mokyklos bendruomenei, kuri kasmet kelia kvalifikaciją ir siekia sukauptomis žiniomis pasidalinti su visuomene.

„Mūsų mokyklos mokytojai nestokojo energijos ir noriai dalyvavo projekte, džiaugdamiesi galimybe plačiai „įdarbinti“ savo žinias, tobulėti. Skaityti paskaitas jau turintiems patirties praktikams ir jaunajai kartai – tai du ir tikrai labai skirtingi veiksmai. Tai leidžia lektoriams save realizuoti, įsivertinti „gamybininkų akimis“, pasakoja centro atstovė.

Vykdant projektą buvo išleisti naudingi vadovėliai: „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Žirgininko parengimas“, „Bioenergetikos (dujų) gamyba žemės ūkyje“. Šia mokymo medžiaga naudojosi ne tik projekto dalyviai, jie naudingi visai besimokančiai visuomenei.

M. Jankauskienė pasakoja, kad Aukštaitijos profesinio mokymo centrą kreiptis dėl paramos paskatino siekis tobulėti, perduoti žinias pradedantiems ūkininkauti jauniems žmonėms: „Manome, kad svarbu skleisti žinias apie ekologiją, tvarumą. Aktualios ir novatoriškos žaliosios energetikos temos, ūkio apskaitos temos. Mokykla pasiryžusi ir toliau eiti pradėtu keliu ir teikti paraiškas mokymams, kurie bus skirti  ekologijai, tvariam ūkininkavimui ir moderniosioms technologijoms“, – akcentuoja  projektų vadovė.

Paraiškos priimamos iki spalio 30 d.  

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ dar priimamos iki spalio 30 d. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

„Profesinis mokymas, tobulinimasis ir naujų įgūdžių įgijimas itin aktualūs kaimiškų vietovių gyventojams ir ūkininkams, suvokiantiems, kaip nūnai svarbios žinios ir gebėjimas užauginti ar pagaminti ne tik žaliavinę žemės ūkio produkciją, bet ir vartotojui skirtą produktą. Tai jau visai kita pridėtinė vertė, taip pat – ir pajamos“, – akcentuoja Jurgita Veličkienė, Žemės ūkio ministerijos Žinių plėtros ir konsultavimo skyriaus vedėja.

Teikiant šią paramą siekiama didinti profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją, o ypatingas dėmesys skiriamas tokio pobūdžio mokymams, kurie supažindina su privalomaisiais teisės aktais, ūkio valdymo ir agrarinės aplinkosaugos reikalavimais, pirminės gyvulininkystės produkcijos gamyba.

Galutiniai naudos gavėjai pagal šią veiklos sritį (t. y. mokymo kursų dalyviai) – ūkininkai, Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro informacinėje sistemoje registruoti jų šeimos nariai, ūkininkų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, tradiciniai amatininkai.

Mokymai, kurie galės būti finansuojami, turės būti vykdomi pagal neformalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas, kurios yra įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo programų sąvadą (Sąvadas).

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu paraiškos teikimo metu planuojama mokymo kursus organizuoti pagal naujas, neįtrauktas į Sąvadą mokymo programas, jos turi būti pateiktos Agentūrai derinti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki mokymo kursų pradžios. Teikiant naujas, neįtrauktas į Sąvadą mokymo programas paraiškoje nurodomas programos pavadinimas ir akademinių valandų skaičius.

a

 

 

Facebook komentarai