Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Parama prevencinėms priemonėms tapo prieinamesnė

Autorius: Steponas GEDVILA
Elektrinis piemuo.
Elektrinis piemuo.
Printer Friendly, PDF & Email

Iki rugsėjo 18 dienos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos prevencinėms priemonėms, apsaugančioms ūkinius gyvūnus nuo vilkų, įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“.

Pasinaudoti parama antrajame paraiškų priėmimo etape suteikta teisė didesniam ūkinių gyvūnų augintojų skaičiui, o pačių paraiškų priėmimo terminas – pratęstas.

Išplėstas potencialių gavėjų ratas

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisykles numatoma, kad šia parama galės pasinaudoti ir smulkūs šeimos ūkiai. Anksčiau tokie ūkiai, kuriuose šeimos nariai susijungę valdoje partnerystės sutarties pagrindu, negalėjo pasinaudoti teikiama parama, kad apsisaugotų nuo vilkų.

Atsižvelgiant į tai, patikslintos priemonės  įgyvendinimo taisyklės, nustatant, jog paramą gali gauti tie ūkiai, kuriuose ūkiniai gyvūnai yra užregistruoti valdos valdytojo ir (ar) partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario vardu.

Taip pat šiam paraiškų priėmimo etapui išplėstas sąrašas rajonų, kurių gyvulių augintojai  gali pretenduoti į paramą. Mat parama galės būti skiriama tik tose savivaldybėse sklypus valdantiems pareiškėjams, kuriose žalos atvejų fiksuota ne mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 metus, t. y. daugiausia žalos atvejų per 5 metus – pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, tokių rajonų išskirta 6 daugiau, nei buvo pavasarį.

Sąraše be Šilalės, Vilkaviškio, Klaipėdos, Alytaus, Varėnos, Rokiškio, Anykščių, Ignalinos, Biržų, Lazdijų, Kaišiadorių, Kupiškio, Ukmergės, Trakų, Tauragės, Molėtų, Širvintų, Prienų rajonų, Kalvarijos, Elektrėnų savivaldybių, dar įrašyti ir Jurbarko, Kėdainių, Šalčininkų, Telšių, Utenos bei Zarasų rajonai.

Kokie keliami reikalavimai

Šiam kvietimui teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ skirta 475 747 Eur paramos suma. Paramai lėšos yra skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

Vienam paramos gavėjui numatyta skirti iki 5 000 Eur paramos, tinkamas finansuoti išlaidas kompensuojant 100 proc. Tačiau paramos lėšomis PVM nekompensuojamas.

Galimybė gauti šią paramą, skirtą įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, subalansuotą ekosistemų funkcionavimą bei sumažinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą, šiemet sudaryta pirmą kartą.

Pirmasis paraiškų priėmimas pagal veiklos sritį jau įvyko šių metų pavasarį – tuokart paraiškas gauti paramą pateikė 118 pareiškėjų iš skirtingų savivaldybių, bendra jų paraiškose prašoma paramos suma sudarė per 0,5 mln. Eur.

Pretenduoti į paramą pagal veiklos sritį gali fiziniai bei juridiniai asmenys, teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose ketinama įrengti apsaugos nuo vilkų priemones.

Pareiškėjai turi užsiimti žemės ūkio veikla, t. y. deklaruoti pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turėti Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų – laikyti ne mažiau kaip 1 sutartinį gyvulį (SG – pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais).

Pareiškėjo laikomas 1 SG/1 ha kiekis turi atitikti jo deklaruotus valdos plotus, taip pat pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, kaip numatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše.

Ne vieneriems metams

Įgytas apsaugos nuo vilkų priemones būtina įrengti laikantis įgyvendinimo taisyklėse nustatytų techninių reikalavimų ir rekomendacijų. Apsaugos priemones reikės išlaikyti bei užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, t. y. 5 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos.

Atsitikus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos apsaugos priemonės, jas privaloma atkurti savo lėšomis ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Projektą reikia įgyvendinti ir NMA pateikti mokėjimo prašymą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos faktiškai išlaikyti ne mažiau negu paraiškos pateikimo metu turėtą metinį vidutinį SG skaičių.

Apsauga – tik patikima

Pareiškėjams bus kompensuojamos patirtos išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemones – vielinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis, juostinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis, tinklinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dali, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginį (-ius) ir (arba) jo (-ų) dalis.

Pasak Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ tarybos pirmininko Andriaus Laurinavičiaus, tai pačios patikimiausios priemonės, o vilkų antpuoliai nėra neišvengiami – per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje išaugo avių, ožkų ir mėsinių galvijų skaičius. Balandžio 1 d. duomenimis, šalyje buvo auginamos 169 078 avys, tai yra dvigubai daugiau nei 2012-tais metais (89 494). Šis ūkio augimas pagilino ūkininkų ir vilkų konfliktą. 2019 metais vilkai papjovė 1 451 avį, 244 galvijus ir 113 ožkų.

„Tinkamai įrengti elektriniai aptvarai yra viena patikimiausių priemonių, jie tinka įvairiems ūkiams ir yra lengvai įrengiami“, – tikino A. Laurinavičius, kaip pavyzdį pateikdamas Vilkaviškio r. Rasos Gavrilovos ūkį, kuriame prieš penketą metų jų asociacija įrengė bandomąjį elektrinį aptvarą. Nuo to laiko nuo vilkų nenukentėjo nė vienas šio ūkio naminis gyvūnas, nors požymių, kad jais vilkai domisi – apstu, nes vos ne kas rytą ties aptvaru randa nubraidžiotą žolę.

 

a

Facebook komentarai