Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Palankesnės individualių garantijų sąlygos, taikomos COVID-19 laikotarpiu

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos įtaką, padidintas finansinių paslaugų prieinamumas ir sudarytos palankesnės skolinimosi sąlygos užtikrinant ūkio subjektų veiklos tęstinumą bei išsaugant darbo vietas. Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) šiuo laikotarpiu teikia garantijas už paskolas ar lizingo paslaugas net iki 5 mln. eurų sumos.

Šiomis atnaujintomis garantijų sąlygomis pasinaudoti gali ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste. Ūkio subjektai nuo 2020 m. kovo 16 d. turi būti susidūrę su likvidumo problemomis, kurios nustatomos vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę, arba skolos rodiklio reikšmę, arba apyvartos pokyčius. Tačiau 2019 m. gruodžio 31 d. šie ūkio subjektai turėjo nebūti laikomi sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu.

Svarbu paminėti, kad dėl garantijų geresnėmis sąlygomis gali kreiptis ne tik žemės ūkio produktų gamybos subjektai, bet ir įmonės, superkančios, perdirbančios ir realizuojančios žemės ūkio produkciją.

Individualios garantijos teikiamos už paskolas ar lizingo paslaugas, skirtas investicijoms finansuoti, apyvartinėms lėšoms papildyti (t. y., įvykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais, supirkti žemės ūkio produkciją, kitoms būtinoms išlaidoms ūkinei veiklai palaikyti) ar darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Garantijos teikiamos už paskolas ar lizingo paslaugas iki 5 mln. Eur, kurių trukmė yra iki 6 metų (72 mėn.), šiomis sąlygomis:

• arba garantuojant iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą arba neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą, kai nuostolius proporcingai ir vienodomis dalimis dengia finansų įstaiga ir ŽŪPGF;

• arba garantuojant iki 35 proc. negrąžintos paskolos sumos dalies grąžinimą arba negrąžintos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą, kai nuostoliai pirmiausi priskiriami ŽŪPGF ir tik po to finansų įstaigai.

Svarbu akcentuoti, kad iki 2020-12-31 kompensuojama 100 proc. sumokėtos garantinės įmokos už garantijos teikimą ir iki 100 proc. sumokėtų palūkanų (finansavimui investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti) kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu / prekyba, žuvininkystės įmonėms ir akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba / perdirbimu.

Šiuo laikotarpiu taip pat yra teikiamos ir įprastos individualios garantijos ūkio subjektams už paskolas ar lizingo paslaugas iki 1,16 mln. eurų, finansų įstaigoms garantuojant iki 80 proc. neatgautos sumos. Apie šią priemonę skaitykite čia.

 

a

Facebook komentarai