Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pajamų natūra apmokestinimas

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Dažnai gyventojai galvoja, kad apmokestinama tik pajamos, gautos pinigais. Tačiau, tai nėra tiesa. Apmokestinamos ne tik pinigais gautos pajamos, bet ir gautos pajamos natūra (turtu, paslaugomis ir kitokia nauda). Tokios pajamos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu 15 proc. tarifu bei valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokomis (jeigu tai numatyta Valstybinio socialinio draudimo įstatyme).

Aptarsime pagrindinius pajamų natūra apmokestinimo atvejus.

Kai įmonė ar ūkininkas savo darbuotojui duoda naudotis ir asmeniniais tikslais įmonei ar ūkininkui priklausantį automobilį, per mėnesį darbuotojo natūra gauta nauda, gali būti įvertinama pasirinktinai vienu iš šia pateiktų būdų:

1. 0,75 proc. to automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo, neatsižvelgiant į tai, kokią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį darbuotojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu. Laikoma, kad ši vertė apima visą darbuotojo gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo išlaidas gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams.

2. Jeigu pajamų natūra davėjas jokių darbuotojo asmeniniais tikslais naudojantis suteiktu automobiliu sunaudotų degalų išlaidų neapmoka, pirmajame sakinyje minima gyventojo natūra gauta nauda įvertinama vietoj 0,75 proc. normos taikant 0,70 proc. Pajamų natūra davėjo ir pajamų natūra gavėjo sutarimu pirmajame sakinyje minimą naudą pasirinkus įvertinti taikant nuostatas, tą mokestinį laikotarpį šiuo būdu įvertinama visa šio pajamų natūra gavėjo iš šio pajamų natūra davėjo gauta tokia nauda.

Jeigu įmonė ar ūkininkas leido darbuotojams įsigyti prekių/produkcijos ar paslaugų lengvatinėmis kainomis ir tokios įsigijimo sąlygos nustatytos tik konkretiems darbuotojams, bei tų prekių/produkcijos ar paslaugų tokiomis palankiomis sąlygomis jie negalėtų įsigyti niekur kitur (specialiosios nuolaidos), gauta nauda pripažįstama pajamomis, gautomis natūra. Darbuotojo pajamos, gautos natūra, įvertinamos pagal tų prekių ar paslaugų tikrąją rinkos kainą. Tikrąja rinkos kaina pateiktu atveju gali būti laikoma prekės ar paslaugos kaina, už kurią prekybos įmonėje ją gali įsigyti asmuo, nesusijęs su įmone darbo santykiais, ar kitas asmuo, kuriam nesiekiama duoti individualios naudos. Darbuotojo gauta nauda apskaičiuojama iš tikrosios rinkos kainos atėmus pajamų natūra davėjui už turtą ar paslaugas sumokėtą sumą.

Jeigu ūkininkas ar įmonė sumokėjo už nuomojamos žemės savininką žemės mokestį, šios pajamos yra pajamos natūra.

Įmonės ar ūkininko lėšomis sumokėta bauda už darbuotojo padarytą pažeidimą, nesusijusį su atliekamomis darbo funkcijomis (pareigomis), gauta asmeninė nauda pripažįstama pajamomis, gautomis natūra, pvz., bauda už kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Jeigu įmonė ar ūkininkas sumokėjo išlaidas už skiepus, tokios pajamos natūra pripažįstamos tiems darbuotojams, kurie tiesiogiai nebendrauja su įmonės ar ūkininko klientais.

Facebook komentarai