Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pajamų mokesčio kreditas. Kokia tai lengvata ir kam ji taikoma?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Printer Friendly, PDF & Email

Netrukus galėsime deklaruoti pajamas už 2019 metus ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Asmenys, užsiimantys individualia veikla pagal pažymą, tame tarp ir ūkininkai PVM mokėtojai, turi galimybę pasinaudoti lengvata – pajamų mokesčio kreditu.

Pajamų mokesčio kreditas – tai individualia veikla pagal pažymą užsiimantiems asmenims ir ūkininkams PVM mokėtojams taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata, kai apskaičiuoto pajamų mokesčio kredito dydžiu mažinamas mokėtinas gyventojų pajamų mokestis.

Pajamų mokesčio kredito dydis priklauso nuo asmens, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą ir ūkininko PVM mokėtojo, metinių apmokestinamųjų pajamų.

Pajamų mokesčio kredito suma, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos neviršija 20 000 eurų per metus, apskaičiuojama pagal pajamų mokesčio kredito formulę: pajamų mokesčio kreditas (PMK) = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (MIVAP) x 0,1.

Pavyzdžiui:

Gyventojas gavo pajamų – 19 000 Eur.

Patyrė  išlaidų – 7 000 Eur.

Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 12 000 Eur (19 000 – 7 000 = 12 000).

Apskaičiuojamas GPM: 12 000 x 0,15 = 1 800.

Apskaičiuojamas PMK: 12 000 x 0,10 = 1 200.

PMK = 1 200 Eur, apskaičiuota pajamų mokesčio suma pritaikius nustatyta tarifą yra 1 800 eurų.

Mokėtinas pajamų mokesčio dydis yra 600 eurų (1 800 – 1 200 = 600).

Pajamų mokesčio kredito suma, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra 20 000 – 35 000 eurų per metus, apskaičiuojama pagal pajamų mokesčio kredito formulę: PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000))

Pavyzdžiui:

Gyventojas gavo pajamų – 36 000 Eur.

Patyrė  išlaidų – 11 000 Eur.

Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 25 000 Eur (36 000 – 11 000 = 25 000).

Apskaičiuojamas GPM: 25 000 x 0,15 = 3 750.

Apskaičiuojamas PMK: 25 000 x (0,1 -2/300 000 x (25000 – 20000)) = 1 666,67.

PMK = 1 666,67Eur, apskaičiuota pajamų mokesčio suma pritaikius nustatyta tarifą yra 3 750 Eur.

Mokėtinas pajamų mokesčio dydis yra 2 083,33 Eur (3 750 – 1 666,67 = 2 083,33).

Jeigu individualia veikla pagal pažymą užsiimančio asmens ir ūkininko PVM mokėtojo apmokestinamosios pajamos viršija 35 000 Eur, pajamų mokesčio kreditas netaikomas, toks gyventojas moka 15 proc. gyventojų pajamų mokestį nuo visų apmokestinamųjų pajamų.

Ūkininkai ne PVM mokėtojai gyventojų pajamų mokesčio nemoka, todėl jiems netaikomas pajamų mokesčio kreditas. Jeigu toks ūkininkas nori užsiimti kita veikla nei žemės ūkio, neįkūręs įmonės, jis turėtų registruoti individualią veiklą, tuomet tai veiklai pajamų mokesčio kreditas būtų taikomas.

Pajamų mokesčio kreditas taikomas visoms individualioms veikloms pagal pažymą ir žemės ūkio pajamoms bendrai.

Facebook komentarai