Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pagalba tikrajai ar tariamai veislininkystei?

Autorius: Žemės ūkio rūmai
Printer Friendly, PDF & Email

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto (VGVK) nariai susitikime su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovais tikėjosi aptarti žemės ūkio ministro patvirtintą Pagalbos veislininkystei taisyklių naują redakciją. Tačiau atsakymų į kilusius klausimus taip ir neišgirdo.

ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas Arūnas Šileika labai optimistiškai pabandė pristatyti jau mėnesį galiojančias Pagalbos veislininkystei taisykles. „Taisyklėse aiškiau reglamentuoti galutiniai pagalbos gavėjai, nes to pareikalavo Konkurencijos taryba. Galutiniai pagalbos gavėjai apibrėžti Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamente, kai parama skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi pagalbos tiekėjas – asociacijos per kilmės knygas ar produktyvumo paslaugą teikianti institucija, ar parodą organizuojanti institucija atsako, kad ta parama pasiektų galutinį pagalbos gavėją – mažas ar vidutines įmones“, – tvirtino jis.

Tačiau optimizmas baigėsi, kai ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė pateikė klausimus. Daugybę klausimų. Kai kurie iš jų – techninio pobūdžio. Šiuo atveju akivaizdu, kad taisyklių rengėjai neturėjo patirties, o taisyklių projektas kažkodėl nebuvo aptartas su socialiniais partneriais. Todėl dabar kyla daugybė neaiškumų, pavyzdžiui, dėl atsiskaitymų ir paramos teikimo terminų.

Dar daugiau kilo klausimų dėl paramos gavėjų. Mat išplečiamas paramos gavėjų ratas, nors teigiama, kad paramai trūksta lėšų. „Tarp gavėjų atsiranda juridiniai asmenys. Kaip vertinsime paraiškas, kaip skirstysime pinigus?“, – klausė A. Žliobaitė.

VGVK nariams kilo įtarimų, kad tokia nuostata atsirado ne atsitiktinai, o dėl lobistų poveikio. „Neatsimenu, kodėl atsirado ši eilutė, ko gero, tai dėl Konkurencijos tarybos rekomendacijų“, – bandė teisintis A. Šileika.

„Konkurencijos taryba negalėjo rekomenduoti, kad juridiniai asmenys įgytų pranašumą, lyginant su fiziniais asmenimis“, – atkirto A. Žliobaitė.

Tačiau esminis Pagalbos veislininkystės taisyklių kūrėjams – kas yra tikrieji pagalbos gavėjai. „Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. pagal ES reglamentą turėjo būti pakeista lėšų skyrimo už Kilmės knygų vedimą tvarka. Tačiau ES reglamento reikalavimai šiuo atveju nevykdomi“, – tvirtino VGVK pirmininkas Edvardas Gedgaudas.

 

Taigi lėšos turėjo būti skiriamos tik už veislinius gyvulius. Tačiau kai kurios asociacijos pateikė paraiškas už visus Kilmės knygose įrašytus gyvulius.

A.Šileika ir į šį klausimą negalėjo atsakyti. Pasak E. Gedgaudo, vėl reikia kai kam paaiškinti veislinio gyvulio apibrėžimą, nes parama turi būti teikiama tik už grynaveislius gyvulius, o ne asociacijoms, kurios vykdė programą gyvulių populiacijai.

„Tai akivaizdus pažeidimas, nesąžiningas finansavimas ir netgi veislininkystės Lietuvoje žlugdymas“, – sakė ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

„Šiandien neišgirdome atsakymų. Manau, reikėtų surengti susitikimą su už šią sritį atsakingu ŽŪM viceministru, su Skaičiavimo centro atstovais ir kt., kad visiems būtų aišku – kas yra kas“, – pasiūlė E. Gedgaudas.

Facebook komentarai