Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Optimizuokite mokesčius: individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto apmokestinimo naujovės

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Pagal nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 str. nuostatas, individualios veiklos pajamos (tarp jų ir ūkininko) ir leidžiami atskaitymai nėra skaidomi pagal atskiras individualios veiklos rūšis. Individualios veiklos pajamos yra sumuojamos ir leidžiami atskaitymai priskiriami visoms gautoms (uždirbtoms) individualios veiklos pajamoms. Taigi, jeigu ūkininkas, PVM mokėtojas, dar papildomai užsiima kitomis veiklomis, pvz. miškininkyste, kaimo turizmo veikla ar kt., visų veiklų apskaita tvarkoma kartu ir mokesčiai mokami bendra tvarka. Jeigu ūkininkas, yra ne PVM mokėtojas, ūkininko mokesčių apskaitą turi tvarkyti atskirai nuo kitų veiklų.

Noriu priminti, kad pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo vykdydamas individualią veiklą (įskaitant šios veiklos pajamas, gautas ne pinigais), tai yra joms priskiriamos pajamos, kurios gaunamos iš prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir kitokios individualios veiklos. Šioms pajamoms priskiriamos ir tos pajamos, kurios gaunamos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn individualios veiklos turtą, tai yra tokio turto perleidimo pajamos apmokestinamos ta pačia tvarka, kaip ir iš individualios veiklos gautos pajamos.

Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo deklaruotas kaip individualioje veikloje naudojamas turtas, nelaikomos individualios veiklos pajamomis. Tokios pajamos apmokestinamos kaip ne individualios veiklos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo nustatyta tvarka. Apskaičiuojant apmokestinamąsias tokio turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas, turto įsigijimo kaina mažinama iš individualios veiklos pajamų atskaityta turto įsigijimo kainos dalimi.

Pavyzdžiui, ūkininkas užsiima individualia žemės ūkio veikla. Individualioje veikloje 100 procentų buvo naudojamas veiklą vykdančiam gyventojui nuosavybės teise priklausantis negyvenamosios paskirties pastatas (ferma). Per naudojimo laikotarpį (3 metus) nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas nuo visos turto įsigijimo kainos. Priskaičiuota nusidėvėjimo suma buvo priskirta ūkininko individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams. Gyventojas pastatą pardavė vykdydamas žemės ūkio veiklą. Šios pajamos priskiriamos ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosioms nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo priskirtas individualios veiklos turtui, pajamoms.

Kitokio (kilnojamojo) parduoto ilgalaikis turtas apmokestinamas kaip individualios veiklos turtas Pavyzdžiui, ūkininkas žemės ūkio veiklai vykdyti už 10 000 eurų įsigijo melžimo įrangą ir prieš pradėdamas jas naudoti, mokesčių administratoriui pateikė Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimo vykdomai individualiai ir/ar kitai ekonominei veiklai deklaracijos FR0457 formą. Po 2 metų jis minėtą melžimo įrangą pardavė. Šios įrangos pardavimo pajamos priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos ta pačia tvarka, kaip ir kitos individualios veiklos pajamos.

Kai gyventojas, nutraukęs individualią veiklą, parduoda individualioje veikloje naudotą turtą arba nenutraukęs individualios veiklos parduoda veikloje naudotą turtą, kai apie turto naudojimo veikloje pabaigą yra panešta FR0457 formos pildymo taisyklių nustatyta tvarka, šio turto pardavimo pajamos priskiriamos gyventojo asmeninėms pajamoms, o ne individualios veiklos pajamoms. Turto pardavimo pajamas sudaro gautas užmokestis už parduotą turtą, o išlaidas – turto įsigijimo kaina, atėmus turto nusidėvėjimą, kuris buvo priskirtas individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams.

Pasirinkite geriausią Jums varianta ir optimizuokite mokesčius.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA