Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

NŽT elektroninėje erdvėje – lengvesnės žemėtvarkos procedūros

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Kasmet Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos gauna per 2800 prašymų išduoti sutikimus dėl laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių statymo valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, bei sutikimus statyti statinius tokiuose sklypuose, kurie ribojasi su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Šiemet visiems Lietuvos gyventojams ir įmonėms atsiras galimybė teikti prašymus dėl sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo per Lietuvos erdvinės informacijos portalą www.geoportal.lt.

Tokią galimybę numatantys Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių pakeitimai jau parengti. Pasiūlymus ir pastabas dėl šių taisyklių projekto galima teikti iki 2021 m. sausio 21 dienos.

Taip pat portalo www.geoportal.lt priemonėmis bus galima teikti prašymus dėl sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Tokia naujovė įdiegiama atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos iššūkius ir siekiant gyventojams supaprastinti, palengvinti žemėtvarkos procedūras.

NŽT direktoriaus įsakymo „Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimuose bus nustatytas ir mechanizmas, kuris apribos sutikimų projektuoti ir statyti statinius nesilaikant teisės aktuose nustatytų minimalių atstumų išdavimą ir užtikrins, kad tokie sutikimai būtų išduodami tik išimtiniais atvejais, kai tai proporcinga ir pagrįsta.

Kitos elektroninės paslaugos

Skundus ir prašymus NŽT priiminėja elektroniniu paštu. Tokie skundai ir prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, taip pat prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), kai pasirenkama paslauga „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas“. Tokiu būdu NŽT šiuo metu teikia net 40 administracinių paslaugų.

Taip pat dėl 12 administracinių paslaugų suteikimo asmenys į NŽT gali kreiptis pateikdami prašymus per specialiai tam sukurtas informacines sistemas.

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) yra teikiamos Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninės paslaugos, kurios apima 6 NŽT teikiamas administracines paslaugas.

Per Elektroninius valdžios vartus teikiamos 3 NŽT administracinės paslaugos: geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas, matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas, kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas.

Per informacinę sistemą „GeoMatininkas“ NŽT teikia 2 administracines paslaugas, susijusias su žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimu.

Per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (www.geoportal.lt) teikiama 1 NŽT administracinė paslauga – sutikimų valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius išdavimo elektroninė paslauga.

Iš viso NŽT teikia 52 administracines paslaugas. 2020 metais NŽT duomenų valdymo sistemoje buvo užregistruota net 45,14 proc. elektroninių dokumentų.

Facebook komentarai