Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

NMA: pakeistas paraiškų rinkimo grafikas

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Kovo 24 d. ir kovo 30 d. žemės ūkio ministro įsakymais buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas, pranešė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).  

Kovo 24 d. įsakymu buvo pratęstas paraiškų rinkimo terminas pagal šias KPP priemones:

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, paraiškos priimamos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai“, paraiškos priimamos iki gegužės 29 d.

„Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki balandžio 30 d.

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“, paraiškos priimamos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki gegužės 29 d.

„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“, paraiškos priimamos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

„Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, paraiškos priimamos nuo kovo 16 d. iki birželio 15 d.

 „Leader programa“ veiklos sritį „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“, paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki gegužės 15 d.

„Leader programa“ veiklos sritį „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“, paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki gegužės 15 d.

„Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki gegužės 15 d.

Šiandienos įsakymu buvo pratęstas paraiškų rinkimo terminas pagal šias KPP priemones:

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki gegužės 4 d.

„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki 2020 m. gegužės 29 d.

NMA pažymi, kad šiais metais nenumatyta rinkti paraiškų pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“.

Facebook komentarai

bas

a