Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

NMA drauge su partneriais įgyvendins ES Dvynių projektą Moldovoje

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

NMA pasiekė džiugi žinia – Lietuva konsorciume su Austrija ir Lenkija laimėjo Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektą MD 16 ENI AG 01 19 (MD/37) „Tolesnė parama žemės ūkio, kaimo plėtrai ir maisto saugai Moldovos Respublikoje”.

Lietuvą atstovauja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba drauge su partneriais  iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros. Vyresnieji projekto partneriai – atstovai iš kompetentingos institucijos Austrijoje. Dėl plačios projekto apimties numatyti du Nuolatiniai Dvynių patarėjai (Resident Twinning Adviser) – iš Austrijos ir Lietuvos.

Bendras projekto tikslas – remti politinės, teisinės ir institucinės sistemos vystymąsi siekiant veiksmingos žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros Moldovoje, ir tokiu būdu prisidėti prie tvaraus vystymosi, prisitaikymo prie klimato pokyčių ir šalies perėjimo prie ekologiškos ekonomikos.

Konkretus projekto tikslas – stiprinti nacionalinių viešųjų institucijų administracinius gebėjimus Žemės ūkio, regioninės plėtros ir aplinkos ministerijoje (MARDE), Žemės ūkio intervencijos ir mokėjimo agentūroje (AIPA) ir Nacionalinėje maisto saugos agentūroje (ANSA), kuriant ir įgyvendinant žemės ūkio, kaimo plėtros ir maisto saugos politiką ir maisto saugos bei kokybės standartus, remiantis 2014 m. pasirašyta ES ir Moldovos Asociacijos sutartimi.

Šis projektas apima strateginių dokumentų ir naujų teisės aktų kūrimą. Rengiant strategijas, bus konsultuojamasi su visomis suinteresuotosiomis šalimis. Bus įdiegta stebėsenos ir vertinimo sistema, kuri turėtų prisidėti prie realaus projekto tikslų įgyvendinimo ir poveikio užtikrinimo.

Tikimasi, kad, vykdant Dvynių veiklą, paramą gausiančių institucijų veikla taps žymiai efektyvesnė. Be to, šios institucijos turės daugiau galimybių būti lanksčiomis ir prisitaikyti prie nuolat kintančių teisinių reikalavimų ir technologijų.

Šis projektas yra dvejų metų trukmės, o veiklas planuojama pradėti jau šių metų rugsėjį.

Facebook komentarai