Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Netrukus – trečiasis paraiškų dėl valdų modernizavimo priėmimo etapas

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. fiziniai ir juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai trečiasis šiais metais paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 119 mln. Eur, iš kurių investicinei paramai skirta daugiau kaip 105 mln. Eur paramos lėšų, lengvatinėms paskoloms – beveik 14 mln. Eur.

Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

pieninei galvijininkystei skirta 50 mln. Eur;

mėsinei galvijininkystei ir kitiems gyvulininkystės sektoriams skirta 15,47 mln. Eur;

sodininkystei, daržininkystei, uogininkysei skirta 25 mln. Eur;

kitiems augalininkystės sektoriams skirta daugiau kaip 12,44 mln. Eur;

lengvatinėms paskoloms skirta 13,81 mln. Eur paramos lėšų.

Bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės. Valdos specializacija nustatoma:

tuo atveju, kai pateiktame projekte nenumatoma keisti valdos specializacijos, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas, iš kurio praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų;

tuo atveju, kai pateiktame projekte numatoma keisti valdos specializaciją arba kai valda nėra specializuota, kaip nustatyta aukščiau nurodytame punkte, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas žemės ūkio sektorius, į kurį pareiškėjas numato investuoti, ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu.

Kai keičiama valdos specializacija, specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu).

Projekto investicijos, kurios yra susijusios ne tik su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos lėšomis nefinansuojamos.

Kas gali teikti paraiškas

Dėl paramos ir lengvatinės paskolos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.

Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną remiamą veiklą ir tik pagal vieną iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių.

Facebook komentarai

bas

a