Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Nacionalinė mokėjimo agentūra laukia smulkiųjų ūkininkų paraiškų paramai gauti

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

(Vilnius, spalio 11 d.) Europos Sąjungos ir valstybės finansinė parama smulkiesiems ūkiams yra viena laukiamiausių šalies ūkininkų. Jau pradėtas dar vienas, jau antrasis šiais metais, šaukimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“. Paraiškos bus renkamos iki lapkričio 4 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 mln. eurų paramos.

Paramos pagal KPP veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ gali kreiptis vyresni kaip 18 metų fiziniai asmenys, savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Ūkyje žemės ūkio veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip metus, t. y. paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų, turi būti deklaruoti pasėliai ir (arba) registruoti gyvuliai, o ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo momentu turi būti nuo 4 000 Eur iki 7 999 Eur.

Remiama smulkaus ūkio veikla – žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai. Remiami specializuoti ir mišrieji ūkiai.

Numatomos įgyvendinti išlaidos turi būti nurodytos verslo plane. Parama skiriama visoms jame nurodytoms išlaidoms, kurios privalo atitikti iškeltą tikslą – vykdyti žemės ūkio veiklą. Paramos lėšomis galės būti finansuojama nauja žemės ūkio technika ir įranga (ne transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių įsigijimas, gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, statybinių medžiagų įsigijimas, infrastruktūros ūkininko valdoje sutvarkymas, ūkinių gyvūnų, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos. Minėtos išlaidos bus kompensuojamos tik tada, jei bus patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos), kurios patirtos ne anksčiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.

Maksimali paramos suma – 15 tūkst. eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).

Kaip ir anksčiau 2016 m., paramos suma bus išmokama dviem dalinėmis išmokomis: pirmoji išmokos dalis, sudaranti net 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama pasirašius paramos sutartį, o likusi 20 proc. paramos suma bus išmokėta tinkamai įgyvendinus verslo planą, t. y. jei ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, bus padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti suplanuotos veiklos tikslai bei ekonominio gyvybingumo rodikliai.

NMA inf.

 
Facebook komentarai