Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Monopolio pabaiga: kas bijo naujų rinkos dalyvių sertifikuojant produktus ir ekologinius ūkius?

Autorius: UAB "Ekoliuks"
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Monopolio pabaiga? Kas bijo naujų rinkos dalyvių ekologinių ūkių ir produktų sertifikavime? Lietuvos žemės ūkio sektoriuje ekologiniai produktai jau beveik tris dešimtmečius yra savita veiklos sritis, kurioje ūkininkai priversti skirti dėmesį pertekliniam ekologinio ūkininkavimo užtikrinimui.

Ekologinių reikalavimų laikymąsi visą tą laiką prižiūrėjo monopolio sąlygomis veikianti ir ministerijai pavaldi bei kontroliuojama VšĮ „Ekoagros“. Tačiau tokia išimtinė Lietuvos valstybės įtaka ekologinių ūkių sertifikavimo srityje – bene unikalus atvejis Europoje.

Kaimyninėse valstybėse yra itin platus privačių sertifikavimo paslaugas teikiančių įmonių tinklas. Verta paminėti, kad vienas iš buvusių VšĮ „Ekoagros“ vadovų šiuo metu sėkmingai dirba ekologinių ūkių sertifikavimo įmonėje Latvijoje.

Lenkijoje jau seniai yra įsikūręs ne vienas privatus ekologinių ūkių ir produktų sertifikuotojas: „Gwarantowana Jakość”, COBICO, Bioekspert ir t.t. Estijoje sertifikuoja bent dvi įmonės. Švedijoje – KIWA, „SMAK Certifiering“, „Valiguard“ ir t.t. Norvegijoje – „Debio“, Danijoje – vėlgi bent pora organizacijų. Toliau nuo Lietuvos nutolusioje Prancūzijoje sėkmės pavyzdžiu yra laikoma „Ecocert“.

Suprantame, kad sertifikavimo veikla yra sudėtinga, jai ruošiamės nuosekliai ir atsakingai: renkame patyrusių specialistų komandą, kuriame visus sertifikavimo procesų reikalavimus atitinkančią vidaus tvarką, kuri apribotų galimybę piktnaudžiauti, o taip pat neleistų kilti interesų konfliktams.

Ekologiškai dirbančių ūkininkų tikslas – sertifikatas, kuris patvirtina, kad ūkininkaujama, laikantis ekologijos reikalavimų. Sertifikatas yra būtinas tikslinėms išmokoms, kurios neretai yra didelė ūkininkų finansinių srautų dalis. Tačiau faktinio monopolio sąlygomis veikianti valstybinė įstaiga gali savo nuožiūra nustatinėti tokias sertifikavimo paslaugų kainas, kurios nepagrįstos realiais kaštais.

Dėl tokio institucijų veikimo ūkininkai neretai praranda dalį, ar visas galimas išmokas už ekologinę produkciją. Šiuo metu egzistuojantis sertifikavimo procesas - perkrautas ir per lėtas, ko pasekoje, nukenčia paslaugų kokybė. Tai yra neteisinga ir nesąžininga Lietuvos ūkininkams.   

Lietuvos teisės aktai, o konkrečiai ŽŪM patvirtintos Ekologinio žemės ūkio taisyklės, taip pat Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą, produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklės tiesiogiai nurodo, kad Lietuvoje ekologinio ūkio sertifikavimo paslaugas gali teikti ne viena įmonė. Nėra ir negali būti kalbos apie „vienintelę“ ir/ar „tik valstybinę“ sertifikavimo įstaigą. Toks teisės aktų aiškinimas ne tik neatitinka dabar galiojančio teisinio reguliavimo, bet ir prieštarautų pamatiniams ES teisės aktams bei principams, ribotų konkurenciją ir būtų pagrindas Europos Komisijai pradėti pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą.  

Neseniai, kai kurių asmenų suklaidinta, Žemės ūkio ministerija viešai paskelbė melagingą informaciją, neva UAB „Ekoliuks“ klientams jau dabar siūlo ir teikia neteisėtas sertifikavimo paslaugas. Tokiu būdu klaidingai formuojama vieša nuomonė apie UAB „Ekoliuks“ ir sudaromas klaidingas įspūdis. Laikome tai apmaudžiu nesusipratimu. Tikimės, kad ministerijos vadovybė neigiamai įvertins tokią savo specialistų klaidą ir kaip tik pasinaudos galimybe suteikti ūkininkams teisę rinktis ekologinių ūkių sertifikuotoją, taip sukurdama rinkos konkurenciją, galimybę pasirinkti paslaugos teikėją, kokybę, spartą bei konkurencingesnę kainą.  

UAB „Ekoliuks“ šiuo metu teikia dokumentus akreditacijai ir leidimui teikti ekologinių ūkių ir produktų sertifikavimą. Neabejodami, kad reikalavimai bus išpildyti ir priimtas teigiamas sprendimas. Šiuo metu UAB „Ekoliuks“ bendrauja su potencialiais klientais – ūkininkais. Kartu siūlome ir preliminarias (išankstines) bendradarbiavimo sutartis. Jose nurodytos visos esminės aplinkybės – tai 2021 metų balandžio mėn. pradžios terminas, iki kurio įmonė yra numačiusi turėti visus leidimus ir kuri būtų esminė tolimesnio bendradarbiavimo sąlyga. Atsiradus nenumatytoms kliūtims ir negavus leidimo teikti ekologinio sertifikavimo paslaugas – ūkininkai nepatirtų jokių išlaidų. Neabejojame, kad ministerija siekdama kuo geresnių sąlygų ūkininkams, sukurs konkurenciją ir bendradarbiaus, kad ekologinių ūkių ir produktų sertifikavimo paslaugos būtų labiau prieinamos. Savo ruožtu UAB „Ekoliuks“ deda visas pastangas, kad tai būtų įgyvendinta kuo greičiau.

Facebook komentarai