Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Mokesčių aktualijos verslui COVID 19 pandemijos metu

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Verslo įmonėms ir gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, įskaitant ūkininkus (toliau – gyventojai, vykdantys individualią veiklą), kyla eilė klausimų dėl patirtų išlaidų COVID 19 pandemijos metu ir gautos paramos apmokestinimo.

Jeigu verslo įmonė ar gyventojas patyrė specifines papildomas išlaidas COVID 19  pandemijos metu, pavyzdžiui dezinfekcinių priemonių įsigijimo, kaukių ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įsigijimo išlaidas, skirtas juos apsaugoti nuo užsikrėtimo rizikos laikotarpiu, kai Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, gali būti priskirtos įmonės ar gyventojo, vykdančio individualią veiklą leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos.

Jeigu įmonė ar gyventojas, vykdantis individualią veiklą, COVID 19 pandemijos metu, siekdami užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą, savo darbuotojams apmoka tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes, ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas dirbančius darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra nuostatos tokiai darbuotojų gautai naudai netaikomos.

Šios išlaidos gali būti priskirtos įmonės ar gyventojo, vykdančio individualią veiklą, leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Pažymėtina, kad šiuo atveju reikia vidaus tvarkoje nusimatyti, kokios paslaugos/prekės ir kokias funkcijas atliekantiems darbuotojams (konkretiems/visiems darbuotojams) bus apmokamos.

Jeigu darbuotojams, pavyzdžiui vairuotojams, grįžusiems iš užsienio pagal teisės aktus reikalinga saviizoliacija, ir darbdavys apmoka jų saviizoliacijos išlaidas, tokios išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Pavyzdžiui, jei įmonė ar gyventojas, vykdantis individualią veiklą, nusprendė, kad darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra svarbios įmonės veiklos tęstinumui, sklandumui, įprastai į darbą iš namų ir iš darbo į namus vykstantiems viešuoju transportu ir negalintiems vykdyti darbo funkcijų iš namų, nacionalinio karantino metu vykimui į darbą ir parvykimui iš darbo bus apmokamos taksi arba pavėžėjimo paslaugos, arba suteikta galimybė vykti įmonės turimais automobiliais, tokios išlaidos galės būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos, ir nelaikomos darbuotojų pajamomis.

Karantino laikotarpiu atšaukta didelė dalis komandiruočių. Jeigu dėl to buvo patirtos išlaidos, pavyzdžiui, buvo nupirkti bilietai, užsakytos nakvynės ir pan., tokios išlaidos taip pat priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Jeigu įmonė ar gyventojas, vykdantis individualią veiklą gavo subsidijas dėl COVID 19 pandemijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti, ji nepriskiriama apmokestinamosioms pajamoms. Šiuo atveju mažinama sąnaudų, kurioms kompensuoti subsidija gauta, suma.

Subsidija, gauta prarastų pajamų kompensavimui, yra priskiriama prie neapmokestinamų pajamų.

Jeigu įmonės suteikia neatlygintiną paramą gydymo įstaigoms, taikomos standartinės pelno mokesčio įstatyme numatyto lengvatos, netgi jeigu gydymo įstaiga neturi paramos gavėjo statuso. Jei teikiama parama, kurios suma didesnė nei 14 500 Eur, pagal LR teisės aktus, sutartis turi būti notarinės formos, tačiau atsižvelgiant į esamą sudėtingą situaciją, paramos teikėjų suteiktos ir paramos gavėjų gautos didesnės nei 14 500 Eur lėšos, kurios kaip parama skiriamos medicinos įstaigoms ar kt. viešiems poreikiams dėl COVID-19 pandemijos, o jas teikiant dėl notarų darbo apribojimo nebuvo ar nėra galimybės sudaryti notarinę sutarties formą, tad jos įformintos kitais dokumentais - pagal turinį gali būti pripažįstamos parama mokesčių tikslais.

Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą ir teikiantiems paramą, gyventojų pajamų mokesčio įstatyme mokestinių lengvatų nenumatyta.

Jeigu parama suteikta ne pinigais, o prekėmis, kurių pirkimo PVM paramą teikiantys asmenys, PVM mokėtojai,  buvo įtraukę į PVM atskaitą, tokiems paramos teikėjams neatsiranda prievolės apskaičiuoti suvartojimą privatiems poreikiams už tokias paramai perduotas prekes, neatsižvelgiant į paramai perduotų prekių vertę, jeigu tokios prekės yra skirtos pagalbai dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos suvaldymo ir pasekmių likvidavimo teikti.

Facebook komentarai