Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Miškų valdytojai gali kreiptis dėl paramos stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo spalio 3 d. iki lapkričio 30 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.  Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 1 mln. Eur paramos.

Remiama veikla

Paramos lėšomis finansuojamos veiklos:

miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas,

miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas,

stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Parama prevencinėms priešgaisrinėms 1 ir 2 priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.

Galimi pareiškėjai

privačių ir valstybinių miškų valdytojai;

paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir  (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui;

Pažeisto miško atkūrimas

Parama pažeistam miškui atkurti skiriama, kai:

kai pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas;

kai dėl nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių;

tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo.

Parama teikiama, jei, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas vienu iš būdų:

miško želdinimu (sodinimu) (sodinant medžių ir krūmų sodmenis);

mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas).

Vadovaujantis medžių rūšių įkainiais, skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

 

Facebook komentarai

bas

a