Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Miškų įstatymo projektui STT pateikė aštuonias kritines antikorupcinio pobūdžio pastabas

Autorius: ELTA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Miškų įstatymo pakeitimo projekto antikorupcinį vertinimą, nustatė, kad siūlomas teisinis reglamentavimas gali būti naudingas tik atskiriems ūkio subjektams arba siauroms interesų grupėms, o jo pagrindu gali būti sudarytos sąlygos nesąžiningam ūkio subjektų elgesiui. Projektui buvo pateiktos 8 kritines antikorupcinio pobūdžio pastabos.

STT kritiškai vertina Projekto nuostatas, pagal kurias pirmumo teisė dalyvauti aukcionuose ir juose įsigyti žaliavinę medieną galėtų būti suteikiama atsižvelgiant į ūkio subjektui nustatomus kriterijus, kurie nesusiję su šiuose aukcionuose įsigytos žaliavinės medienos perdirbimu. Be to, STT nuomone, kai kurie kriterijai yra tik formalaus pobūdžio arba gali būti užtikrinami kitomis ūkio subjekto veiklomis, pavyzdžiui: pagal Projektą pirmumo teisė būtų suteikiama ūkio subjektui, turinčiam tik teorinę galimybę perdirbti žaliavinę medieną, o norėdamas atitikti kriterijus dėl gaunamų pajamų dydžio ūkio subjektas galėtų panaudoti duomenis (ar jų dalį), kurie yra susiję su kita veikla, nieko bendro neturinčia su aukcionuose įsigytos žaliavinės medienos perdirbimu.

STT korupcijos prevencijos specialistai nustatė, kad Projekto nuostatos gali būti naudingos siauroms interesų grupėms, kadangi dalyvaujant aukcionuose dalį kriterijų (pavyzdžiui, dėl gaunamų pajamų dydžio) gali atitikti tik tam tikri šalyje medienos perdirbimo veiklą vykdantys ūkio subjektai.

Dalis Projekto nuostatų nėra aiškios teisiniu požiūriu. Pavyzdžiui, nėra aiški transportavimo taršos nustatymo tvarka. Neįvardyta, ar bus vertinama tik ūkio subjektui priklausančių transporto priemonių tarša, ar ir kitų asmenų, kurie buvo pasitelkti transportuojant žaliavinę medieną, kaip bus nustatoma ir patvirtinama, kad buvo naudotos atitinkamos transporto priemonės ir kt.

STT jau ne kartą yra pateikusi nuomonę, kad reguliuojant žaliavinės medienos pardavimą visiems asmenims, kurių veikla susijusi su šių medžiagų įsigijimu, turėtų būti taikomos vienodos sąlygos. Atsižvelgdami į Projektu numatomą teisinį reglamentavimą, kai atskiri ūkio subjektai atitikę numatytus kriterijus gauna pirmenybę dalyvauti aukcionuose ir tokiu būdu gali įsigyti medienos palankesnėmis sąlygomis, STT rekomenduoja, kad dėl šio Projekto pasisakytų ir Konkurencijos taryba.

Facebook komentarai