Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Melžėjų varžytuvės – profesionalumo išbandymas

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, rugsėjo 9 d.) "Kaimo tinklas" informuoja, kad intensyvinant pieno ūkį reikalingi kvalifikuoti darbuotojai, sugebantys aptarnauti naujausią sudėtingą techniką ir pagaminti aukštos kokybės pieną. Karvė užima svarbų vaidmenį pieno fermoje. Jos sveikata, pieno kiekis ir pieno kokybė labai daug priklauso nuo gerai veikiančios ir taisyklingai naudojamos melžimo technikos bei melžimo technologijos.
Karvių melžimas yra vienas svarbiausių ir atsakingiausių darbų pieno fermose. Iš melžėjos daug reikalaujama, nes kiekviena jos klaida brangiai atsieina: netenkama pieno, o neretai ir gyvulio.
Sudėtinga šiuolaikinė melžimo technika ir pažangios technologijos reikalauja iš melžėjos, pieno fermos darbuotojo gero praktinio ir teorinio pasiruošimo. Melžėja yra tarpininkas tarp melžimo įrangos ir karvės. Nuo to, kaip melžėja sugeba tuos du dalykus sureguliuoti, priklauso gyvulio sveikata, primilžis ir pieno kokybė. Todėl melžėja turi gerai žinoti melžimo sanitarijos reikalavimus, melžtuvo veikimo principą ir jo sanitarinę priežiūrą, melžimo metu jausti gyvulio reakciją ir žinoti jo organizme vykstančius fiziologinius procesus. Tik tai žinant, galima optimaliai suderinti melžtuvo darbą su karvės pieno atleidimu.
Naujos melžimo technikos atsiradimas ir jos taisyklingas naudojimas reikalauja iš pieno fermų darbuotojų vis naujų žinių. Todėl norint gaminti aukštos kokybės pieną, melžėjos ir fermų darbuotojai pastoviai turi kelti kvalifikaciją.
Melžėjų kvalifikacijai ir profesionalumui kelti pasirinkta varžytuvių (konkursų) forma, kaip viena plačiausiai apimančių melžėjas ir gyvulininkystės specialistus.
Konkursas “Geriausi melžėjai” arba melžėjų varžytuvės vyksta nuo 2001 m. kasmet. Pagrindinis melžėjų varžytuvių (konkursų) tikslas – teorinių žinių gilinimas ir praktinių įgūdžių bei meistriškumo tobulinimas, kuris reikalingas kasdieniniame darbe. Aukštas meistriškumas – tai racionaliai organizuotų ir kokybiškai bei koordinuotai atliekamų operacijų visuma, padedanti kelti darbo našumą ir gerinti pieno kokybę, todėl melžėjų varžytuvės laikomos aukščiausia kvalifikacijos kėlimo mokykla. Konkurso metu melžėjai rodo savo teorines žinias ir praktinius karvių melžimo gebėjimus. Jis susideda iš tam tikrų rungčių: teorinio testo, melžtuvo sanitarinio apdorojimo, sanitarinio pasiruošimo melžimui, karvių melžimo, pieno švarumo vertinimo ir somatinių ląstelių nustatymo. Konkursas vyksta rajonuose ir pagal surinktus balus nustatoma geriausi melžėjai rajono mastu. Vėliau visi rajonų rezultatai suvedami į bendrą visumą ir jau pagal surinktus balus paskelbiami patys geriausi melžėjai respublikoje. Konkursas jau vyko Vilkaviškio, Joniškio, Ukmergės, Utenos, Kupiškio, Anykščių, Plungės rajonuose ir dar vyks Pagėgių, Kauno, Jurbarko bei Radviliškio rajonuose. Respublikos mastu nugalėtojai bus paskelbti po Radviliškio rajono konkurso.
Facebook komentarai