Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Maisto tvarkymo pažymėjimai privalomi visiems vežėjams

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, lapkričio 11 d.) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kreipėsi į vežėjų asociaciją „Linava“ ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos su prašymu informuoti visas maistą gabenančias įmones apie prievolę turėti maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą. „Šiuo kreipimusi siekiama dar kartą akcentuoti, kad visi vežėjai, gabenantys maistą, privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Pastaruoju metu nustatomi atvejai, kai vežėjai vykdo maisto tvarkymo veiklą jos neįregistravę teisės aktų nustatyta tvarka bei grubiai pažeidžia maisto higienos reikalavimus“, - tvirtino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius. Pagal Lietuvos Respublikos maisto įstatymo nuostatas tvarkyti maistą galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus. Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimai išduodami vadovaujantis patvirtintais Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Pažymėjimus išduoda apskričių, miestų, rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pagal maisto tvarkymo subjekto veiklos registracijos vietą. Dėl maisto tvarkymo pažeidimų šiuo metu yra draudžiama maisto produktų transportavimo veikla Kauno įmonei UAB „Valento Vaičiūno įmonei“ ir Šiaulių bendrovei „Sagita“. „Visa Šiaulių bendrovės „Sagita“ patikrinimo medžiaga, dėl galimai nelegalios veiklos bus perduota Generalinės prokuratūros padaliniams. Taip pat dėl šios įmonės veiklos kreiptasi į vežėjų asociaciją „Linava“ dėl vežėjo licenzijos suspendavimo. Artimiausiu metu planuojame vykdyti Lietuvos vežėjų patikrinimus kartu su Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnais“, - tvirtino direktorius J.Milius. Informaciją apie UAB „Sagita“ veiklą ir transportuotas maisto produktų siuntas perduota Europos Komisijai skubių pranešimų apie nesaugius maisto produktus ir pašarus sistema RASFF.
Facebook komentarai