Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Maisto tiekimo grandinės kontrolėje bus permainų

Autorius: Agroeta

(Vilnius, gruodžio 11 d.) Europos Parlamentui priėmus naują reglamentą dėl oficialios kontrolės, visų maisto teikimo grandinės dalyvių – ūkininkų, maisto gamintojų, prekybininkų, o visų pirma – už maisto saugą ir kokybę atsakingų Europos Sąjungos valstybių kontrolės institucijų laukia svarbios permainos. Apie šio naujo teisės akto nuostatų įsigaliojimo ir taikymo aktualijas kalbėta Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vykusios diskusijos metu.

Susitikimo metu Europos Komisijos Sveikatos ir Maisto saugos Generalinio direktorato atstovas Žilvinas Ilevičius pristatė ne tik patį naująjį oficialios kontrolės reglamentą, bet ir supažindino su Europos Komisijos numatytais prioritetiniais teisės aktais, kurių projektai jau pradėti rengti arba numatyti pradėti artimiausiu metu.

Akcentuota, kad Europos Komisija naujuoju teisės aktu siekia keturių pagrindinių principų – supaprastinimo (mažiau maisto grandinę reguliuojančių teisės aktų, mažesnė administracinė našta ūkio subjektams), harmonizavimo (įvairių nuostatų ir reikalavimų suvienodinimo), veiksmingumo (efektyvesnio bendradarbiavimo užtikrinimo, įtraukiant socialinius partnerius ir verslo atstovus) ir skaidrumo (daugiau viešinti valstybinės kontrolės, institucijų veiksmingumą atspindinčius ir kt. duomenis).

Viena pagrindinių naujovių – nuostata, kad valstybinė maisto grandinės kontrolė turės būti organizuojama ir planuojama vadovaujantis ne tik rizikos, bet ir vartotojų klaidinimo bei maisto klastojimo tikimybių vertinimu. Planuodamos kontrolės veiksmus, valstybinės institucijos turės įvertinti ne tik ūkio subjekto veiklos rizikos laipsnį, bet ir tikimybę konkrečiam ūkio subjektui savo gaminamu produktu ar teikiama paslauga klaidinti vartotojus dėl maisto sudėties, kilmės kokybės ar pan. Reglamente pabrėžiama ir asmenų, pranešusių apie galimus pažeidimus, apsaugos užtikrinimo būtinybė.

„Su naujuoju reglamentu visų valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę vykdančių institucijų laukia reikšmingos permainos, todėl labai svarbu joms tinkamai pasiruošti. Ne mažiau svarbu, kad šio reglamento nuostatas žinotų ir tinkamai pasiruoštų verslas. Todėl turime kurti aktyvesnį dialogą su socialiniais partneriais Lietuvoje ir padidinti savo indėlį, kuomet svarstomi naujojo reglamento nuostatas turėsiantys įgyvendinti teisės aktų projektai. Didžiąja apimtimi naujasis teisės aktas įsigalios po dviejų metų, tad susitikimus ir diskusijas su kontrolės institucijomis ir verslo atstovais organizuosime nuolat“, – sakė VMVT direktorius Darius Remeika.

Facebook komentarai

T Hegvita agro