Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Lietuva ir Prancūzija: mokesčių lengvatos inovatyvioms įmonėms

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuva iškėlusi tikslą – skatinti verslumą ir inovacijų diegimą versle. Šiandien pristatysiu Lietuvos ir Prancūzijos mokesčių lengvatas, skirtas inovatyvioms, moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje veikloje (MTEP) dalyvaujančioms  verslo įmonėms.

Klausite, kodėl Lietuva lyginama su Prancūzija?  Ogi todėl, kad MTEP veikloje Prancūzija užima pirmąją vietą, skaitmeniniame sektoriuje – trečiąją vietą, gamybos srityje Prancūzija užima ketvirtąją vietą Europoje.

Verslumą ir MTEP taikymą skatinančios mokesčių lengvatos Lietuvoje

Nuo 2018 m. sausio 1 d. taikomos vienerių metų pelno mokesčio atostogos veiklą pradedančioms smulkioms įmonėms, pirmaisiais veiklos metais atleidžiant jas nuo pelno mokesčio. Naujai įregistruotų smulkiųjų vienetų už pirmąjį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 0 proc. pelno mokesčio tarifu jeigu įmonių, kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą.

0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiai įmonei, kurios dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

Lietuvoje taikomos pelno mokesčio lengvatos laisvosiose ekonominėse zonose besisteigiančioms įmonėms:

1) laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas.

2) laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 šimto tūkstančių eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas.

Lietuvoje taip pat taikomos mokesčių lengvatos, orientuotos į įmones, savo veikloje kuriančias naujausias technologijas ir vėliau jas panaudojančias savo veikloje pajamoms uždirbti:

1) trigubas MTEP sąnaudų atskaitymas – leidžiama tris kartus iš pajamų atskaityti įmonių sąnaudas, patirtas atliekant MTEP darbus (įprastai sąnaudos atskaitomos tik vieną kartą);

2) greitesnis MTEP veikloje naudojamo turto nudėvėjimas – leidžiama per dvejus metus nurašyti į sąnaudas MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą (įprastai į sąnaudas perkeliama per 3–8 metus);

3) lengvatinis mokesčio tarifas MTEP komercializavimui –  nuo 2018 metų nustatyta papildoma lengvata į MTEP investuojančioms įmonėms – taikomas sumažintas 5 proc. pelno mokesčio tarifas MTEP veikloje sukurtų išradimų komercializavimui (pelnui, gautam iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo ar perleidimo).

Verslumą ir MTEP taikymą skatinančios mokesčių lengvatos Prancūzijoje

Naujai įsteigtoms įmonėms Prancūzijoje numatomos pelno, vietinių mokesčių bei socialinio draudimo įmokų sumažinimą aštuoneriems metams.

Mokesčio lengvatos – mokesčio kreditas taikomas MTEP taikančioms įmonėms. Kredito suma yra lygi 30 proc. MTEP išlaidų iki 100 milijonų eurų ir 5 proc. nuo šios sumos.

Pramoninės nuosavybės pajamoms (pavyzdžiui, autoriniams atlyginimams ir patentų pardavimo kapitalo prieaugiui) yra taikomas sumažintas įmonių pelno mokesčio tarifas (15 proc.).

Pelnui, susijusiam su moksliniais tyrimais ir eksperimentine veikla, taikomas padidintas nusidėvėjimo koeficientas.

Darbuotojai ir užsienio vadovai atvykstantys užimti funkcijų į Prancūziją yra atleidžiami nuo pajamų mokesčio nuo jų ,,prime d’impatriation’’ (impatriacijos priemokos) ir nuo priemokų skirtų darbo išvykoms į užsienį. Ši priemonė taip pat apima dalinį atleidimą nuo mokesčio už kilnojamąjį turtą, intelektinę ar pramoninę nuosavybę įgytą užsienyje ir už tam tikrą kapitalo prieaugį perleidžiant vertybinius popierius ir socialines teises į užsienį.

Bendrovėms, turinčioms akcijų kitose įmonėse, mokesčių sistema išlieka palanki dėl atleidimo nuo kapitalo pelno mokesčio kalbant apie vertybinius popierius ir paskolos palūkanų išskaitymą. Šios priemonės, susietos su fiskaline integracija, ypač skatina įmonių su finansiniu svertu ir kontroliuojančiųjų ar valdančiųjų grupių įsigijimo operacijų buvimą Prancūzijoje.

Facebook komentarai