Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Konsultacijas ūkininkams apmoka Europos Sąjunga

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, gruodžio 13 d.) Ūkininkaujant tenka rūpintis ne tik pasėliais ar galvijais, bet ir ūkio buhalterija, leidimais, mokesčiais ir panašiais klausimais, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Dalies šių rūpesčių ūkininkai gali atsikratyti kreipdamiesi į konsultantus. Jų suteiktos konsultacijos gali būti apmokamos pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės "Naudojimasis konsultavimo paslaugomis" teikiama parama. Profesionali pagalba Aktualiausia ši priemonė tiems, kas jau gauna paramą pagal kitas KPP priemones. Labai svarbu, kad paramos gavėjai tinkamai vykdytų įsipareigojimus, o tai leidžia užtikrinti profesionali konsultantų pagalba. Tiesa, parama konsultavimo paslaugoms gali pasinaudoti ne tik tie asmenys, kurie jau yra gavę finansavimą pagal kitas KPP priemones, bet visi ūkininkai ir miškininkai. Laukia paraiškų Iki gruodžio pradžios Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) buvo pateiktos 1837 paraiškos, iš kurių 1757 buvo patvirtintos paramai gauti. Bendra prašomos paramos suma siekia per 9 mln. litų, o patvirtinta parama – 8,7 mln. litų. Viso šiai priemonei 2007–2013 metų laikotarpiui skirta beveik 111 mln. litų. Taigi dar labai didelė dalis ūkininkų, miškininkų galėtų suspėti pasinaudoti parama konsultavimo paslaugoms finansuoti. Paraišką pateikti paprasta Paraiškos paramai pagal KPP priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ turi būti teikiamos NMA teritoriniuose skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją, žemės ūkio ir kaimo valdos ar miško valdos registravimo vietą, ar projekto įgyvendinimo vietą pasirinktinai. Paraišką ūkininkui yra gana paprasta užpildyti, ją pateikiant nereikia jokių papildomų dokumentų. Reikia turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokios paraiškos įvertinimas vyksta greitai, nesudaroma paramos sutartis. Jei paraiška patvirtinama paramai gauti, ją pateikusiam asmeniui išsiunčiamas informacinis pranešimas. Skirtingos paslaugos Pagal KPP priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ parama teikiama konsultavimo paslaugoms finansuoti pagal 5 veiklos sritis. Pirmoji apima konsultacijas dėl bendro ūkio įvertinimo, antroji – pažeidimų šalinimo, trečioji – agrarinės aplinkosaugos, ketvirtoji – buhalterinės apskaitos, penktoji – miškų veiklos. Pagal trečią, ketvirtą ir penktą konsultavimo veiklos sritis parama skiriama tik tais atvejais, jei kreipiamasi paramos ir pagal pirmąją bei antrąją KPP priemonės veiklos sritis. Pagal trečią, ketvirtą ir penktą veiklos sritis konsultavimo paslaugos suteikiamos tik asmenims, užsiimantiems miškų ūkio veikla ir tiems, kurie neteikė paraiškų gauti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal KPP priemones, mokamą už plotus. Paraiškas pagal KPP priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ galima teikti šiais metais dar iki gruodžio 24 d. Jos renkamos NMA teritoriniuose skyriuose pagal gyvenamąją, žemės ūkio ar miško valdos registravimo vietą pasirinktinai. [caption id="attachment_1671" align="alignleft" width="448" caption="Aghedge.com nuotr."][/caption]
Facebook komentarai